1 I potom hođaše Isus po Galileji; jer po Judeji ne šćadijaše da hodi, jer gledahu Jevreji da ga ubiju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Bijaše pak blizu praznik Jevrejski građenje sjenica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada mu rekoše braća njegova: iziđi odavde i idi u Judeju, da i učenici tvoji vide djela tvoja koja činiš;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer niko ne čini što tajno a sam traži da je poznat. Ako to činiš javi sebe svijetu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer ni braća njegova ne vjerovahu ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada im reče Isus: vrijeme moje još nije došlo, a vrijeme je vaše svagda gotovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ne može svijet mrziti na vas: a na mene mrzi, jer ja svjedočim za nj da su djela njegova zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Vi iziđite na praznik ovaj: ja još neću izići na praznik ovaj, jer se moje vrijeme još nije navršilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Rekavši im ovo osta u Galileji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A kad iziđoše braća njegova na praznik, tada i sam iziđe, ne javno nego kao tajno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Jevreji ga tražahu na praznik i govorahu: gdje je on?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I bijahu za nj mnoge raspre u narodu: jedni govorahu da je dobar, a drugi: nije, nego vara narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali niko ne govoraše javno za nj od straha Jevrejskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali odmah u polovini praznika iziđe Isus u crkvu i učaše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I divljahu se Jevreji govoreći: kako ovaj zna knjige a nije se učio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada im odgovori Isus i reče: moja nauka nije moja, nego onoga koji me je poslao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ko hoće njegovu volju tvoriti, razumjeće je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Koji govori sam od sebe, slavu svoju traži; a ko traži slavu onoga koji ga je poslao, on je istinit i nema u njemu nepravde.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Ne dade li Mojsije vama zakon i niko od vas ne živi po zakonu? Zašto tražite da me ubijete?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Odgovori narod i reče: je li đavo u tebi? ko traži da te ubije?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Odgovori Isus i reče im: jedno djelo učinih i svi se divite tome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Mojsije vam dade da se obrezujete (ne kao da je od Mojsija nego od otaca); i u subotu obrezujete čovjeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ako se čovjek u subotu obrezuje da se ne pokvari zakon Mojsijev, srdite li se na mene što svega čovjeka iscijelih u subotu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ne gledajte ko je ko kad sudite, nego pravedan sud sudite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tada govorahu neki od Jerusalimljana: nije li to onaj kojega traže da ubiju?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 I gle, kako govori slobodno i ništa mu ne vele: da ne doznaše naši knezovi da je on zaista Hristos?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ali ovoga znamo otkuda je; a Hristos kad dođe, niko neće znati otkuda je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tada Isus povika u crkvi učeći i reče: i mene poznajete i znate otkuda sam; i sam od sebe ne dođoh, nego ima istiniti koji me posla, kojega vi ne znate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ja ga znam, jer sam od njega i on me posla.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Tada gledahu da ga uhvate; i niko ne metnu na nj ruke, jer još ne bješe došao čas njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A od naroda mnogi ga vjerovaše, i govorahu: kad dođe Hristos eda li će više čudesa činiti nego ovaj što čini?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 Čuše fariseji od naroda takovi govor za njega, i poslaše fariseji i glavari sveštenički sluge da ga uhvate.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 Tada reče Isus: još sam malo vremena s vama, pa idem k onome koji me posla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Tražićete me i nećete me naći; i gdje sam ja vi ne možete doći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A Jevreji rekoše među sobom: kuda će ovaj ići da ga mi ne nađemo? Neće li ići među rastrkane Grke, i Grke učiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Šta znači ova riječ što reče: tražićete me i nećete me naći; i gdje sam ja vi ne možete doći?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A u pošljednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći: ko je žedan neka dođe k meni i pije.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 Koji me vjeruje, kao što pismo reče, iz njegova tijela poteći će rijeke žive vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A ovo reče za Duha kojega poslije primiše oni koji vjeruju u ime njegovo: jer Duh sveti još ne bješe na njima, jer Isus još ne bješe proslavljen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A mnogi od naroda čuvši ove riječi govorahu: ovo je zaista prorok.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Drugi govorahu: ovo je Hristos. A jedni govorahu: zar će Hristos iz Galileje doći?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Ne kaza li pismo da će Hristos doći od sjemena Davidova, i iz sela Vitlejema odakle bješe David?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Tako raspra postade u narodu njega radi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A neki od njih šćadijahu da ga uhvate; ali niko ne metnu ruku na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Dođoše pak sluge ka glavarima svešteničkijem i farisejima; i oni im rekoše: zašto ga ne dovedoste?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
46 A sluge odgovoriše: nikad čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Tada im odgovoriše fariseji: zar se i vi prevariste?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Vjerova li ga ko od knezova ili od fariseja?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Nego narod ovaj, koji ne zna zakona, proklet je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Reče im Nikodim što dolazi k njemu noću, koji bješe jedan od njih:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Eda li zakon naš sudi čovjeku dokle ga najprije ne sasluša i dozna šta čini?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Odgovoriše mu i rekoše: nijesi li i ti iz Galileje? Razgledaj i viđi da prorok iz Galileje ne dolazi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 I otidoše svaki svojoj kući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga