1 I prolazeći vidje čovjeka slijepa od rođenja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I zapitaše ga učenici njegovi govoreći: Ravi! ko sagriješi, ili ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slijep?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Isus odgovori: ni on sagriješi ni roditelji njegovi, nego da se jave djela Božija na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Meni valja raditi djela onoga koji me posla dok je dan: doći će noć kad niko ne može raditi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Dok sam na svijetu vidjelo sam svijetu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Rekavši ovo pljunu na zemlju i načini kao od pljuvanke, i pomaza kalom oči slijepome,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 I reče: idi umij se u banji Siloamskoj (koje znači poslan). Otide dakle i umi se, i dođe gledajući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A susjedi i koji ga bijahu vidjeli prije da bješe slijep govorahu: nije li ovo onaj što sjeđaše i prošaše?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jedni govorahu: on je; a drugi: nalik je na nj. A on govoraše: ja sam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada mu govorahu: kako ti se otvoriše oči?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 On odgovori i reče: čovjek koji se zove Isus načini kao, i pomaza oči moje, i reče mi: idi u banju Siloamsku i umij se. A kad otidoh i umih se, progledah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada mu rekoše: gdje je on? Reče: ne znam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada ga povedoše k farisejima, onoga što bješe nekad slijep.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A bješe subota kad načini Isus kao i otvori mu oči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada ga opet pitahu i fariseji kako progleda. A on im reče: kao metnu mi na oči, i umih se, i vidim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada govorahu neki od fariseja: nije ovaj čovjek od Boga, jer ne svetkuje subote. Drugi govorahu: kako može čovjek grješan takova čudesa činiti? I posta raspra među njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Rekoše dakle opet slijepcu: šta veliš ti za njega što ti otvori oči tvoje? A on reče: prorok je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada Jevreji ne vjerovaše za njega da bješe slijep i progleda, dok ne dozvaše roditelje onoga što je progledao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I zapitaše ih govoreći: je li ovo vaš sin za koga vi govorite da se rodi slijep? kako dakle sad vidi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A roditelji njegovi odgovoriše im i rekoše: znamo da je ovo sin naš i da se rodi slijep;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A kako sad vidi ne znamo; ili ko mu otvori oči mi ne znamo; on je veliki, pitajte njega neka sam kaže za sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ovo rekoše roditelji njegovi, jer se bojahu Jevreja; jer se Jevreji bijahu dogovorili da bude odlučen od zbornice ko ga prizna za Hrista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Zato rekoše roditelji njegovi: on je veliki, pitajte njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Tada po drugi put dozvaše čovjeka koji je bio slijep, i rekoše mu: podaj Bogu slavu; mi znamo da je čovjek ovaj grješan.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 A on odgovori i reče: je li grješan ne znam; samo znam da ja bijah slijep, a sad vidim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Tada mu opet rekoše: šta ti učini? kako otvori oči tvoje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Odgovori im: ja vam već kazah, i ne slušaste; šta ćete opet slušati? Već ako i vi hoćete učenici njegovi da budete?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A oni ga ukoriše, i rekoše mu: ti si učenik njegov, a mi smo učenici Mojsijevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Mi znamo da s Mojsijem govori Bog; a ovoga ne znamo otkuda je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Čovjek odgovori i reče im: to i jest za čudo, što vi ne znate otkuda je a on otvori oči moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A znamo da Bog ne sluša grješnika; nego ako ko poštuje Boga i volju njegovu tvori onoga sluša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Otkako je svijeta nije čuveno da ko otvori oči rođenom slijepcu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Kad on ne bi bio od Boga ne bi mogao ništa činiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Odgovoriše i rekoše mu: ti si se rodio sav u grijesima, pa zar ti nas da učiš? I istjeraše ga napolje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ču Isus da ga istjeraše napolje; i našavši ga reče mu: vjeruješ li ti sina Božijega?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 On odgovori i reče: a koje je, Gospode, da ga vjerujem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A Isus mu reče: i vidio si ga, i koji govori s tobom on je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A on reče: vjerujem, Gospode! I pokloni mu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I reče Isus: ja dođoh na sud na ovaj svijet, da vide koji ne vide, i koji vide da postanu slijepi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I čuše ovo neki od fariseja koji bijahu s njim, i rekoše mu: eda li smo i mi slijepi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Reče im Isus: kad biste bili slijepi, ne biste imali grijeha, a sad govorite da vidite, tako vaš grijeh ostaje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga