1 Molim vas dakle, braćo, milosti Božije radi, da date tjelesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; to da bude vaše duhovno bogomoljstvo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I ne vladajte se prema ovome vijeku, nego se promijenite obnovljenjem uma svojega, da biste mogli kušati koje je dobra i ugodna i savršena volja Božija.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Jer kroz blagodat koja je meni data kažem svakome koji je među vama da ne mislite za sebe više nego što valja misliti; nego da mislite u smjernosti kao što je kome Bog udijelio mjeru vjere.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer kao u jednom tijelu što imamo mnoge ude a udi svi nemaju jedan posao,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Tako smo mnogi jedno tijelo u Hristu, a po sebi smo udi jedan drugome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A imamo različite darove po blagodati koja nam je dana: ako proroštvo, neka bude po mjeri vjere;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ako li službu, neka služi; ako je učitelj, neka uči;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Ako je tješitelj, neka tješi; koji daje neka daje prosto; koji upravlja neka se brine; koji čini milost neka čini s dobrom voljom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ljubav da ne bude lažna. Mrzeći na zlo držite se dobra.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Bratskom ljubavi budite jedan k drugome ljubazni. Čašću jedan drugoga većeg činite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Ne budite u poslu lijeni; budite ognjeni u duhu, služite Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Nadanjem veselite se, u nevolji trpite, u molitvi budite jednako.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Dijelite potrebe sa svetima; primajte rado putnike.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Blagosiljajte one koji vas gone: blagosiljajte, a ne kunite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Radujte se s radosnima, i plačite s plačnima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Budite jedne misli među sobom. Ne mislite o visokijem stvarima, nego se držite niskijeh. Ne mislite za sebe da ste mudri.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 A nikome ne vraćajte zla za zlo; promišljajte o tom što je dobro pred svijem ljudima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Ako je moguće, koliko do vas stoji, imajte mir sa svijem ljudima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Ne osvećujte se za sebe, ljubazni, nego podajte mjesto gnjevu, jer stoji napisano: moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Ako je dakle gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga; ako je žedan, napoj ga; jer čineći to ugljevlje ognjeno skupljaš na glavu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Ne daj se zlu nadvladati, nego nadvladaj zlo dobrom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga