1 Zato se ne možeš izgovoriti, o čovječe koji god sudiš! jer kojijem sudom sudiš drugome, sebe osuđuješ; jer to činiš sudeći.

2 A znamo da je sud Božij prav na one koji to čine.

3 Nego pomišljaš li, o čovječe koji sudiš onima koji to čine, i sam činiš to! da ćeš ti pobjeći od suda Božijega?

4 Ili ne mariš za bogatstvo njegove dobrote i krotosti i trpljenja, ne znajući da te dobrota Božija na pokajanje vodi?

5 Nego svojom drvenosti i nepokajanijem srcem sabiraš sebi gnjev za dan gnjeva u koji će se pokazati pravedni sud Boga,

6 Koji će dati svakome po djelima njegovijem:

7 Onima dakle koji su trpljenjem djela dobroga tražili slavu i čast i neraspadljivost, život vječni;

8 A onima koji se uz prkos suprote istini a pokoravaju se nepravdi, nemilost i gnjev.

9 Nevolja i tuga na svaku dušu čovjeka koji čini zlo, a najprije Jevrejina i Grka;

10 A slava i čast i mir svakome koji čini dobro, a najprije Jevrejinu i Grku;

11 Jer Bog ne gleda ko je ko.

12 Jer koji bez zakona sagriješiše, bez zakona će i izginuti; i koji u zakonu sagriješiše, po zakonu će se osuditi

13 (Jer pred Bogom nijesu pravedni oni koji slušaju zakon, nego će se oni opravdati koji ga tvore;

14 Jer kad neznabošci ne imajući zakona sami od sebe čine što je po zakonu, oni zakona ne imajući sami su sebi zakon:

15 Oni dokazuju da je ono napisano u srcima njihovijem što se čini po zakonu, budući da im savjest svjedoči, i misli među sobom tuže se ili pravdaju)

16 Na dan kad Bog uzasudi tajne ljudske po jevanđelju mojemu preko Isusa Hrista.

17 Gle, ti se zoveš Jevrejin, a oslanjaš se na zakon i hvališ se Bogom,

18 I poznaješ volju, i izbiraš što je bolje, jer si naučen od zakona;

19 I misliš da si vođ slijepima, vidjelo onima koji su u mraku,

20 Nakazatelj bezumnima, učitelj djeci, koji imaš ugled razuma i istine u zakonu.

21 Učeći dakle drugoga sebe ne učiš;

22 Propovijedajući da se ne krade, kradeš; govoreći: ne čini preljube, činiš preljubu; gadeći se na idole, kradeš svetinju;

23 Koji se hvališ zakonom, a prijestupom zakona sramotiš Boga.

24 Jer se ime Božije zbog vas huli u neznabošcima, kao što stoji napisano.

25 Obrezanje pomaže ako zakon držiš; ako li si prestupnik zakona, obrezanje je tvoje neobrezanje postalo.

26 Ako dakle neobrezanje pravdu zakona drži, zašto se ne bi njegovo neobrezanje za obrezanje uzelo?

27 I onaj koji je od roda neobrezan i izvršuje zakon, osudiće tebe koji si sa slovima i obrezanjem prestupnik zakona.

28 Jer ono nije Jevrejin koji je spolja Jevrejin, niti je ono obrezanje koje je spolja na tijelu;

29 Nego je ono Jevrejin koji je iznutra, i obrezanje srca duhom a ne slovima, to je obrezanje; kome je hvala ne od ljudi nego od Boga.

Analiza
Pretraga