1 Šta ćemo dakle reći za Avraama, oca svojega, da je po tijelu našao?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Jer ako se Avraam djelima opravda, ima hvalu, ali ne u Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer šta govori pismo? Vjerova Avraam Bogu, i primi mu se u pravdu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A onome koji radi ne broji se plata po milosti nego po dugu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 A onome koji ne radi a vjeruje onoga koji pravda bezbožnika, prima se vjera njegova u pravdu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kao što i David govori da je blago čovjeku kome Bog prima pravdu bez djela zakona:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Blago onima kojima se oprostiše bezakonja, i kojima se grijesi prikriše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Blago čovjeku kome Gospod ne prima grijeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ovo dakle blaženstvo ili je u obrezanju ili u neobrezanju? Jer govorimo da se Avraamu primi vjera u pravdu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Kako mu se dakle primi? ili kad je bio u obrezanju ili neobrezanju? Ne u obrezanju nego u neobrezanju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I primi znak obrezanja kao pečat pravde vjere koju imaše u neobrezanju, da bi bio otac sviju koji vjeruju u neobrezanju; da se i njima primi u pravdu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 I da bi bio otac obrezanja ne samo onima koji su od obrezanja, nego i onima koji hode po stopama vjere koja bješe u neobrezanju oca našega Avraama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer obećanje Avraamu ili sjemenu njegovu da bude našljednik svijetu ne bi zakonom nego pravdom vjere.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Jer ako su našljednici oni koji su od zakona, propade vjera, i pokvari se obećanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer zakon gradi gnjev; jer gdje nema zakona nema ni prijestupa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zato od vjere da bude po milosti da obećanje tvrdo ostane svemu sjemenu, ne samo koje je od zakona nego i koje je od vjere Avraama, koji je otac svima nama,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 (Kao što stoji napisano: postavih te oca mnogijem narodima) pred Bogom kome vjerova, koji oživljuje mrtve, i zove ono što nije kao ono što jest:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 On vjerova na nad kad se nije bilo ničemu nadati da će on biti otac mnogijem narodima, kao što mu bješe rečeno: tako će biti sjeme tvoje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 I ne oslabivši vjerom ne pogleda ni na svoje već umoreno tijelo, jer mu bješe negdje oko sto godina, ni na mrtvost Sarine materice.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 I za obećanje Božije ne posumnja se nevjerovanjem, nego ojača u vjeri, i dade slavu Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I znadijaše jamačno da što obeća kadar je i učiniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Zato se i primi njemu u pravdu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Ali nije pisano za njega jednoga samo da mu se primi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Nego i za nas, kojima će se primiti ako vjerujemo onoga koji vaskrse Isusa Hrista Gospoda našega iz mrtvijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Koji se predade za grijehe naše, i ustade za opravdanje naše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga