1 Opravdavši se dakle vjerom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Kroz kojega i pristup nađosmo vjerom u ovu blagodat u kojoj stojimo, i hvalimo se nadanjem slave Božije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne samo pak to, nego se hvalimo i nevoljama, znajući da nevolja trpljenje gradi;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 A trpljenje iskustvo, a iskustvo nadanje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A nadanje neće se osramotiti, jer se ljubav Božija izli u srca naša Duhom svetijem koji je dat nama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer Hristos još kad slabi bjesmo umrije u vrijeme svoje za bezbožnike.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jer jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bijasmo grješnici umrije za nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Mnogo ćemo dakle većma biti kroza nj spaseni od gnjeva kad smo se sad opravdali krvlju njegovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer kad smo se pomirili s Bogom smrću sina njegova dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se većma spasti u životu njegovu kad smo se pomirili.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Ne samo pak to, nego se hvalimo i Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista, kroz kojega sad primismo pomirenje.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
12 Zato kao što kroz jednoga čovjeka dođe na svijet grijeh, i kroz grijeh smrt, i tako smrt uđe u sve ljude, jer svi sagriješiše.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
13 Jer grijeh bješe na svijetu do zakona; ali se grijeh ne primaše kad ne bješe zakona;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Nego carova smrt od Adama tja do Mojsija i nad onima koji nijesu sagriješili prestupivši kao Adam, koji je prilika onoga koji šćadijaše doći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali dar nije tako kao grijeh; jer kad kroz grijeh jednoga pomriješe mnogi, mnogo se veća blagodat Božija i dar izli izobilno na mnoge blagodaću jednoga čovjeka Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I dar nije kao grijeh jednoga: jer za grijeh jednoga bi osuđenje, a dar od mnogijeh grijehova opravdanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer kad za grijeh jednoga carova smrt kroz jednoga, koliko će većma oni koji primaju izobilje blagodati i dar pravde u životu carovati kroz jednoga Isusa Hrista!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Zato dakle kao što za grijeh jednoga dođe osuđenje na sve ljude, tako i pravdom jednoga dođe na sve ljude opravdanje života.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer kao što neposlušanjem jednoga čovjeka postaše mnogi grješni, tako će i poslušanjem jednoga biti mnogi pravedni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 A zakon dođe uz to da se umnoži grijeh; jer gdje se umnoži grijeh ondje se još većma umnoži blagodat,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Da kao što carova grijeh za smrt, tako i blagodat da caruje pravdom za život vječni, kroz Isusa Hrista Gospoda našega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga