1 Šta ćemo dakle reći? Hoćemo li ostati u grijehu da se blagodat umnoži? Bože sačuvaj!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Jer koji umrijesmo grijehu kako ćemo još življeti u njemu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt njegovu krstismo se?
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
4 Tako se s njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvijeh slavom očinom, tako i mi u novom životu da hodimo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Jer kad smo jednaki s njim jednakom smrću, bićemo i vaskrsenijem;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Znajući ovo da se stari naš čovjek razape s njime, da bi se tijelo grješno pokvarilo, da više ne bismo služili grijehu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jer koji umrije oprosti se od grijeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A ako umrijesmo s Hristom, vjerujemo da ćemo i življeti s njim,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Znajući da Hristos usta iz mrtvijeh, već više ne umire; smrt više neće obladati njime.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer što umrije, grijehu umrije jedanput; a što živi, Bogu živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tako i vi dakle držite sebe da ste mrtvi grijehu a živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu našemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Da ne caruje dakle grijeh u vašemu smrtnom tijelu, da ga slušate u slastima njegovijem;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Niti dajite udova svojijeh grijehu za oružje nepravde; nego dajite sebe Bogu, kao koji ste živi iz mrtvijeh, i ude svoje Bogu za oružje pravde.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Jer grijeh neće vama obladati, jer nijeste pod zakonom nego pod blagodaću.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Šta dakle? Hoćemo li griješiti kad nijesmo pod zakonom nego pod blagodaću? Bože sačuvaj!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje, sluge ste onoga koga slušate, ili grijeha za smrt, ili poslušanja za pravdu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Hvala dakle Bogu što bivši robovi grijehu poslušaste od srca tu nauku kojoj se i predadoste.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Oprostivši se pak od grijeha postaste sluge pravdi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Kao čovjek govorim, za slabost vašega tijela. Jer kao što dadoste ude svoje za robove nečistoti i bezakonju na bezakonje, tako sad dajite ude svoje za sluge pravdi na posvećenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer kad bijaste robovi grijehu, prosti bijaste od pravde.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Kakav dakle onda imadoste plod za koji se sad stidite? Jer je onoga kraj smrt.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A sad oprostivši se od grijeha, i postavši sluge Božije, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život vječni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Jer je plata za grijeh smrt, a dar Božij je život vječni u Hristu Isusu Gospodu našemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga