1 Nikakva dakle sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po tijelu nego po Duhu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Jer zakon duha koji oživljava u Hristu Isusu, oprostio me je od zakona grjehovnoga i smrti.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
3 Jer što zakonu bješe nemoguće, jer bješe oslabljen tijelom, posla Bog sina svojega u obličju tijela grjehovnoga, i za grijeh osudi grijeh u tijelu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Da se pravda zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po duhu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Jer koji su po tijelu tjelesno misle, a koji su po duhu duhovno misle.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Jer tjelesno mudrovanje smrt je, a duhovno mudrovanje život je i mir.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jer tjelesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božijemu niti može.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A koji su u tijelu ne mogu Bogu ugoditi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 A vi nijeste u tijelu nego u duhu; jer Duh Božij u vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A ako je Hristos u vama, onda je tijelo mrtvo grijeha radi a Duh živ pravde radi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 A ako li živi u vama Duh onoga koji je vaskrsao Isusa iz mrtvijeh, onaj koji je podigao Hrista iz mrtvijeh oživljeće i vaša smrtna tjelesa Duhom svojijem koji živi u vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Tako dakle, braćo, nijesmo dužni tijelu da po tijelu živimo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Jer ako živite po tijelu, pomrijećete; ako li duhom poslove tjelesne morite, življećete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Jer koji se vladaju po duhu Božijemu oni su sinovi Božiji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Jer ne primiste duha ropstva, opet da se bojite; nego primiste Duha posinačkoga, kojijem vičemo: Ava, oče!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Ovaj Duh svjedoči našemu duhu da smo djeca Božija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A kad smo djeca i našljednici smo: našljednici dakle Božiji, a sunašljednici Hristovi: jer s njim stradamo da se s njim i proslavimo.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
18 Jer mislim da stradanja sadašnjega vremena nijesu ništa prema slavi koja će nam se javiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Jer čekanje tvari čeka da se jave sinovi Božiji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Jer se tvar pokori propadljivosti (ne od svoje volje nego za volju onoga koji je pokori) na nad,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Da će se i sama tvar oprostiti od ropstva raspadljivosti na slobodu slave djece Božije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer znamo da sva tvar uzdiše i tuži s nama dosad.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A ne samo ona, nego i mi koji novinu duha imamo, i mi sami u sebi uzdišemo čekajući posinjenja i izbavljenja tijelu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer se nadom spasosmo. A nad koji se vidi nije nad; jer kad ko vidi što, kako će mu se nadati?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Ako li se nadamo onome što ne vidimo, čekamo s trpljenjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A tako i Duh pomaže nam u našijem slabostima: jer ne znamo za što ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 A onaj što ispituje srca zna što je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 A znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, koji su pozvani po namjerenju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Jer koje naprijed pozna one i odredi da budu jednaki obličju sina njegova, da bi on bio prvorođeni među mnogom braćom.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
30 A koje odredi one i dozva; a koje dozva one i opravda; a koje opravda one i proslavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Šta ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će na nas?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 Koji dakle svoga sina ne poštedje, nego ga predade za sve nas, kako dakle da nam s njim sve ne daruje?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 Ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 Ko će osuditi? Hristos Isus, koji umrije, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu, i moli za nas?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 Ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? Nevolja li ili tuga? ili gonjenje? ili glad? ili golotinja? ili strah? ili mač? kao što stoji napisano:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 Za tebe nas ubijaju vas dan, drže nas kao ovce koje su za klanje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
37 Ali u svemu ovome pobjeđujemo onoga radi koji nas je ljubio.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
39 Ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas razdvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga