1 A za duhovne darove neću vam, braćo, zatajiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Znate da kad bijaste neznabošci idoste k idolima bezglasnima, kako vas vođahu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Zato vam dajem na znanje da niko ko duhom Božijim govori neće reći: anatemate Isusa; i niko ne može Isusa Gospodom nazvati osim Duhom svetijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Darovi su različni, ali je Duh jedan.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I različne su službe, ali je jedan Gospod.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I različne su sile, ali je jedan Bog koji čini sve u svemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A u svakome se pojavljuje Duh na korist;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Jer jednome se daje Duhom riječ premudrosti; a drugome riječ razuma po istome Duhu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 A drugome vjera, tijem istijem Duhom; a drugome dar iscjeljivanja, po tome istom Duhu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 A drugome da čini čudesa, a drugome proroštvo, a drugome da razlikuje duhove, a drugome različni jezici, a drugome da kazuje jezike.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 A ovo sve čini jedan i taj isti Duh razdjeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Jer kao što je tijelo jedno i ude ima mnoge, a svi udi jednoga tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo: tako i Hristos.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Jer jednijem Duhom mi se svi krstismo u jedno tijelo, bili Jevreji, ili Grci, ili robovi, ili sami svoji; i svi se jednijem Duhom napojismo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Jer tijelo nije jedan ud, nego mnogi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Ako reče noga: ja nijesam ruka, nijesam od tijela; eda li zato nije od tijela?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I ako reče uho: ja nijesam oko, nijesam od tijela; eda li zato nije od tijela? Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje je čuvenje?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 A kad bi sve bilo čuvenje, gdje je mirisanje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ali Bog postavi sve ude u tijelu kako je koga htio.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 A kad bi svi bili jedan ud, gdje je tijelo?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Sad su pak mnogi udi a jedno tijelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali oko ne može reći ruci: ne trebaš mi; ili opet glava nogama: ne trebate mi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Nego još koji se udi tijela čine da su najslabiji najpotrebniji su.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 I koji nam se čine da su najsramotniji na tijelu, na one udaramo najveću čast;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I nepošteni naši udi najveće poštenje imaju; a pošteni udi ne trebaju. Ali Bog složi tijelo i najhuđemu udu dade najveću čast,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Da ne bude raspre u tijelu, nego da se udi jednako brinu jedan za drugoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 I ako strada jedan ud, s njim stradaju svi udi; a ako li se jedan ud slavi, s njim se raduju svi udi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 A vi ste tijelo Hristovo, i udi među sobom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 I jedne dakle postavi Bog u crkvi prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, a potom čudotvorce, onda darove iscjeljivanja, pomaganja, upravljanja, različne jezike.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Eda li su svi apostoli? Eda li su svi proroci? Eda li su svi učitelji? Eda li su svi čudotvorci?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Eda li svi imaju darove iscjeljivanja? Eda li svi govore jezike? Eda li svi kazuju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Starajte se pak za veće darove; pa ću vam još bolji put pokazati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga