1 Ako jezike čovječije i anđelske govorim a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni, ili praporac koji zveči.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Ljubav dugo trpi, milokrvna je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne veliča, ne nadima se,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Ljubav nikad ne prestaje, a proroštvo ako će i prestati, jezici ako će umuknuti, razuma ako će nestati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer nešto znamo i nešto prorokujemo;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 A kad dođe savršeno, onda će prestati što je nešto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kad ja bijah malo dijete kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljavah; a kad postadoh čovjek, odbacih djetinjstvo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Tako sad vidimo kao kroz staklo u zagonetki, a onda ćemo licem k licu; sad poznajem nešto, a onda ću poznati kao što sam poznat.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 A sad ostaje vjera, nad, ljubav, ovo troje; ali je ljubav najveća među njima.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
Analiza
Pretraga