1 Ali vam napominjem, braćo, jevanđelje, koje vam objavih, koje i primiste, u kome i stojite,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Kojijem se i spasavate, ako držite kako vam objavih; već ako da uzalud vjerovaste.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Jer vam najprije predadoh što i primih da Hristos umrije za grijehe naše, po pismu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 I da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I da se javi Kifi, potom jedanaestorici apostola;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A potom ga vidješe jednom više od pet stotina braće, od kojijeh mnogi žive i sad, a neki i pomriješe;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A potom se javi Jakovu, pa onda svima apostolima;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A poslije sviju javi se i meni, kao kakvom nedonoščetu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer sam ja najmlađi među apostolima, koji nijesam dostojan nazvati se apostol, jer gonih crkvu Božiju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Ali po blagodati Božijoj jesam što jesam, i blagodat njegova što je u meni ne osta prazna, nego se potrudih više od sviju njih, ali ne ja nego blagodat Božija koja je sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Bio dakle ja ili oni, tako propovijedamo, i tako vjerovaste.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A ako se Hristos propovijeda da ustade iz mrtvijeh, kako govore neki među vama da nema vaskrsenija mrtvijeh?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I ako nema vaskrsenija mrtvijeh, to ni Hristos ne usta.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 A ako Hristos ne usta, uzalud dakle propovijedanje naše, a uzalud i vjera vaša.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 A nalazimo se i lažni svjedoci Božiji što svjedočimo na Boga da vaskrse Hrista, kojega ne vaskrse kad mrtvi ne ustaju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos ne usta.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 A ako Hristos ne usta, uzalud vjera vaša: još ste u grijesima svojijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Dakle i oni koji pomriješe u Hristu, izgiboše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 I ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od sviju ljudi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Ali Hristos usta iz mrtvijeh, i bi novina onima koji umriješe.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
21 Jer budući da kroz čovjeka bi smrt, kroz čovjeka i vaskrsenije mrtvijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživljeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ali svaki u svom redu: novina Hristos; a potom oni koji vjerovaše Hristu o njegovu dolasku;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Onda kraj, kad preda carstvo Bogu i ocu, i kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer njemu valja carovati dokle ne položi sve neprijatelje svoje pod noge svoje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 A pošljednji će se neprijatelj ukinuti smrt.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer sve pokori pod noge njegove. Ali kad veli da je sve njemu pokoreno, pokazuje se da je osim onoga koji mu pokori sve.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 A kad mu sve pokori, onda će se i sam sin pokoriti onome koji mu sve pokori, da bude Bog sve u svemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Šta dakle čine oni koji se krste mrtvijeh radi? Kad mrtvi jamačno ne ustaju, što se i kršćavaju mrtvijeh radi?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 I mi zašto podnosimo muke i nevolje svaki čas?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Svaki dan umirem, tako mi, braćo, vaše slave, koju imam u Hristu Isusu Gospodu našemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 Jer ako sam se po čovjeku borio sa zvjerovima u Efesu, kaka mi je korist ako mrtvi ne ustaju? Da jedemo i pijemo, jer ćemo sutra umrijeti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 Ne varajte se: zli razgovori kvare dobre običaje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 Otrijeznite se jedanput kao što treba, i ne griješite; jer neki ne znadu za Boga, na sramotu vama kažem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 Ali će reći ko: kako će ustati mrtvi? i u kakom će tijelu doći?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 Bezumniče! ti što siješ neće oživljeti ako ne umre.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
37 I što siješ ne siješ tijelo koje će biti, nego golo zrno, bilo pšenično ili drugo kako.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 A Bog mu daje tijelo kako hoće, i svakom sjemenu svoje tijelo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
39 Nije svako tijelo jedno tijelo, nego je drugo tijelo čovječije, a drugo skotsko, a drugo riblje, a drugo ptičije.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
40 I imaju tjelesa nebeska i tjelesa zemaljska: ali je druga slava nebeskima, a druga zemaljskima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
41 Druga je slava suncu, a druga slava mjesecu, i druga slava zvijezdama; jer se zvijezda od zvijezde razlikuje u slavi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
42 Tako i vaskrsenije mrtvijeh: sije se za raspadljivost, a ustaje za neraspadljivost;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
43 Sije se u sramoti, a ustaje u slavi; sije se u slabosti, a ustaje u sili;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
44 Sije se tijelo tjelesno, a ustaje tijelo duhovno. Ima tijelo tjelesno, i ima tijelo duhovno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
45 Tako je i pisano: prvi čovjek Adam postade u tjelesnom životu, a pošljednji Adam u duhu koji oživljuje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
46 Ali duhovno tijelo nije prvo, nego tjelesno, pa onda duhovno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
47 Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi je čovjek Gospod s neba.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
48 Kakav je zemljani taki su i zemljani; i kakav je nebeski taki su i nebeski.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
49 I kako nosimo obličje zemljanoga tako ćemo nositi i obličje nebeskoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
50 A ovo govorim, braćo, da tijelo i krv ne mogu naslijediti carstva Božijega, niti raspadljivost neraspadljivosti našljeđuje.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
51 Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomrijeti, a svi ćemo se pretvoriti,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
52 Ujedanput, u trenuću oka u pošljednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi, i mi ćemo se pretvoriti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
53 Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
54 A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se zbiti ona riječ što je napisana: pobjeda proždrije smrt.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
55 Gdje ti je, smrti, žalac? Gdje ti je, pakle, pobjeda?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
56 A žalac je smrti grijeh, a sila je grijeha zakon.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
57 A Bogu hvala koji nam dade pobjedu kroz Gospoda našega Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
58 Zato, braćo moja ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pomaknuti, i napredujte jednako u djelu Gospodnjemu znajući da trud vaš nije uzalud pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga