1 Tako da nas drže ljudi kao sluge Hristove i pristave tajna Božijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A od pristava se ne traži više ništa, nego da se ko vjeran nađe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 A ja malo marim što me sudite vi ili čovječij dan; a ni sam sebe ne sudim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer ne znam ništa na sebi; no za to nijesam opravdan, ali onaj koji mene sudi Gospod je.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Zato ne sudite ništa prije vremena, dokle Gospod ne dođe, koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i objaviće savjete srdačne, i tada će pohvala biti svakome od Boga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A ovo, braćo moja, prigovorih sebi i Apolu vas radi, da se od nas naučite da ne mislite za sebe više nego što je napisano, i da se koga radi ne nadimate jedan na drugoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jer ko tebe povišuje? Šta li imaš što nijesi primio? A ako si primio, što se hvališ kao da nijesi primio?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Eto ste siti, eto se obogatiste, bez nas carujete. O da biste carovali, da bismo i mi s vama carovali!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer mislim da Bog nas apostole najstražnje postavi, kao one koji su na smrt osuđeni; jer bismo gledanje i svijetu i anđelima i ljudima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Mi smo budale Hrista radi, a vi ste mudri u Hristu; mi slabi, a vi jaki; vi slavni, a mi sramotni.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
11 Do ovoga časa i gladujemo, i trpimo žeđu, i golotinju, i muke, i potucamo se,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 I trudimo se radeći svojijem rukama. Kad nas psuju, blagosiljamo; kad nas gone, trpimo;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Kad hule na nas, molimo; postasmo kao smetlište svijeta, po kojemu svi gaze dosad.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Ne pišem ja ovo da posramim vas, nego vas učim kao svoju ljubaznu djecu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Jer ako imate i trista učitelja u Hristu, ali nemate mnogo otaca. Jer vas ja u Hristu Isusu rodih jevanđeljem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Nego vas molim, ugledajte se na mene kao i ja na Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Zato poslah k vama Timotija, koji mi je sin ljubazni i vjerni u Gospodu; on će vam opomenuti putove moje koji su u Hristu Isusu, kao što svuda i u svakoj crkvi učim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Neki se naduše kao da ja neću doći k vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Ali ću vam doći skoro, ako Bog da, i neću gledati na riječi onijeh što su se naduli, nego na silu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Jer carstvo Božije nije u riječi nego u sili.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Šta hoćete? da dođem k vama s prutom ili s ljubavi i duhom krotosti?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga