1 A za meso što je klato idolima znamo, jer svi razum imamo. Razum dakle nadima, a ljubav popravlja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Ako li ko misli da što zna, ne zna još ništa kao što treba znati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 A ako ko ljubi Boga, Bog ga je naučio.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 A za jelo idolskijeh žrtava, znamo da idol nije ništa na svijetu, i da nema drugoga Boga osim jedinoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Jer ako i ima koji se bogovi zovu, ili na nebu ili na zemlji, kao što ima mnogo bogova i mnogo gospoda:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ali mi imamo samo jednoga Boga oca, od kojega je sve, i mi u njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve, i mi kroza nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali nema svatko razuma; jer neki koji još i sad misle da su idoli nešto, kao idolske žrtve jedu, i savjest njihova, slaba budući, pogani se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Ali jelo nas ne postavlja pred Bogom: jer niti ćemo biti veći ako jedemo, ni manji ako ne jedemo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ali se čuvajte da kako ova sloboda vaša ne postane spoticanje slabima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Jer ako tebe, koji imaš razum, vidi ko u idolskoj crkvi gdje sjediš za trpezom, neće li njegova savjest, slaba budući, osloboditi se da jede idolske žrtve?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I s tvoga razuma poginuće slabi brat, za kojega Hristos umrije.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Tako kad se griješite o braću, i bijete njihovu slabu savjest, o Hrista se griješite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Zato ako jelo sablažnjava brata mojega, neću jesti mesa dovijeka, da ne sablaznim brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga