1 A sam ja Pavle molim vas krotosti radi i tišine Hristove, koji sam pred vama ponižen prema vama, a kad nijesam kod vas, slobodan sam prema vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Molim pak da mi ne bude trijebe kad budem kod vas, onako slobodan biti kao što mislim da smijem protiv nekijeh koji misle za nas da po tijelu živimo;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Jer ako i živimo u tijelu, ne borimo se po tijelu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer oružje našega vojevanja nije tjelesno, nego silno od Boga na raskopavanje gradova, da kvarimo pomisli
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I svaku visinu koja se podiže na poznanje Božije, i robimo svaki razum za pokornost Hristu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I u pripravnosti imamo osvetu za svaku nepokornost, kad se izvrši vaša pokornost.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Gledate li na ono što vam je pred očima? Ako se ko uzda da je Hristov neka misli opet u sebi da kako je on Hristov tako smo i mi Hristovi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Jer ako se što i više pohvalim vlašću našom koju nam dade Gospod na popravljanje, a ne na kvarenje vaše, neću se postidjeti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ali da se ne pokažem kao da vas plašim poslanicama;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer su poslanice, veli, teške i jake, a kad je tijelom pred nama, slab je, i riječ njegova ne valja ništa.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Ovo neka pomisli takovi da kaki smo u riječi po poslanicama kad nijesmo kod vas, taki smo i u djelu kad smo tu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Jer ne smijemo sebe miješati ili se porediti s drugima koji hvale sami sebe; ali kad sami po sebi sebe mjere i porede sami sebe sa sobom, ne razumijevaju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 A mi se nećemo hvaliti preko mjere, nego po mjeri pravila kojega nam Bog mjeru razdijeli da dopremo i do vas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Jer se mi daleko ne prostiremo, kao da ne dosežemo do vas; jer doprijesmo i do vas s jevanđeljem Hristovijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ne hvaleći se preko mjere u tuđijem poslovima, imajući pak nad kad uzraste vjera vaša da ćemo se u vama veličati po pravilu svojemu izobilno,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Da i u daljnijem stranama od vas propovjedimo jevanđelje, i da se ne pohvalimo onijem što je po tuđemu pravilu uređeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A koji se hvali, Gospodom neka se hvali.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Jer onaj nije valjan koji se sam hvali, nego kojega Gospod hvali.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga