1 Ovo treći put idem k vama; u ustima dva ili tri svjedoka ostaće svaka riječ.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Naprijed kazah i naprijed govorim kako u vas bivši drugi put, i sad ne budući kod vas pišem onima koji su prije sagriješili i svima ostalima da ako dođem opet neću poštedjeti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Jer tražite da iskušate Hrista što u meni govori, koji među vama nije slab, nego je silan među vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer ako i raspet bi po slabosti, ali je živ po sili Božijoj; jer smo i mi slabi u njemu, ali ćemo biti živi s njim silom Božijom među vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Sami sebe okušajte jeste li u vjeri, sami sebe ogledajte. Ili ne poznajete sebe da je Isus Hristos u vama? već ako da u čemu nijeste valjani.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A nadam se da ćete poznati da mi nijesmo nevaljani.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A molimo se Bogu da vi ne činite nikakva zla, ne da se mi valjani pokažemo, nego da vi dobro činite, a mi kao nevaljani da budemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer ništa ne možemo na istinu nego za istinu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer se radujemo kad mi slabimo a vi jačate. A zato se i molimo Bogu, za vaše savršenstvo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Zato, ne budući kod vas, pišem ovo da kad dođem ne učinim bez šteđenja po vlasti koju mi je Gospod dao na popravljanje a ne na raskopavanje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 A dalje, braćo, radujte se, savršujte se, utješavajte se, jednako mislite, mir imajte: i Bog ljubavi i mira biće s vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Pozdravite jedan drugoga cjelivom svetijem. Pozdravljaju vas svi sveti.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
13 Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i oca i zajednica svetoga Duha sa svima vama. Amin.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga