1 Jer za takovu porezu koja se kupi svetima nije mi trijebe pisati vam;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Jer poznajem vašu dobru volju, za koju se o vama hvalim Maćedoncima da se Ahaja prigotovi od lanjske godine, i vaša revnost razdraži mnoge.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 A braću poslah da se hvala naša vama ne isprazni u ovoj stvari, nego da budete prigotovljeni, kao što sam govorio;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Da se, ako dođu sa mnom Maćedonci i nađu vas neprigotovljene, ne osramotimo mi (da ne rečem vi) u toj hvali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tako nađoh da je potrebno umoliti braću da naprijed idu k vama, i da priprave ovaj naprijed obrečeni vaš blagoslov da bude gotov tako kakono ti blagoslov, a ne kao lakomstvo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ovo pak velim: koji s tvrđom sije, s tvrđom će i požnjeti; a koji blagoslov sije, blagoslov će i požnjeti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Svaki po volji svojega srca, a ne sa žalošću ili od nevolje; jer Bog ljubi onoga koji dragovoljno daje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A Bog je kadar učiniti da je među vama izobilna svaka blagodat, da u svemu svagda svako dovoljstvo imajući izobilujete za svako dobro djelo;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Kao što je pisano: prosu, dade siromasima; pravda njegova ostaje vavijek.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 A koji daje sjeme sijaču, daće i hljeb za jelo: i umnožiće sjeme vaše, i daće da uzrastu žita pravde vaše;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Da se u svemu obogatite za svaku prostotu koja kroz nas čini hvalu Bogu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Jer služba ove poreze ne ispunjuje samo nedostatak svetijeh, nego čini te se i mnoge hvale daju Bogu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Ogledom poreze ove hvaleći Boga za vaše pokorno priznanje jevanđelja Hristova, i za prostotu podjele k njima i k svima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I da se mole Bogu za vas i da čeznu za vama za premnogu blagodat Božiju na vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 A hvala Bogu na njegovu neiskazanome daru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga