1 Ljubi dakle Gospoda Boga svojega, i izvršuj jednako što je zapovjedio da izvršuješ, i uredbe njegove, i zakone njegove i zapovijesti njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I poznajte danas što vaši sinovi ne znaju niti vidješe, karanje Gospoda Boga svojega, veličanstvo njegovo, krjepku ruku njegovu i mišicu njegovu podignutu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I znake njegove i djela njegova, što učini usred Misira na Faraonu caru Misirskom i na svoj zemlji njegovoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I što učini vojsci Misirskoj, konjma i kolima njihovijem, kako učini, te ih voda Crvenoga Mora potopi kad vas tjerahu, i zatr ih Gospod do današnjega dana,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I što vama učini u pustinji dokle ne dođoste do ovoga mjesta,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I što učini Datanu i Avironu sinovima Elijava sina Ruvimova, kako zemlja otvori usta svoja i proždrije njih i porodice njihove i šatore njihove i sve blago njihovo što imahu, usred Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer vaše oči vidješe sva djela Gospodnja velika, koja učini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zato držite sve zapovijesti koje vam ja danas zapovijedam, da biste se ukrijepili i naslijedili zemlju, u koju idete da je naslijedite;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I da bi vam se produljili dani u zemlji, za koju se zakle Gospod ocima vašim da će je dati njima i sjemenu njihovu, zemlju, u kojoj teče mlijeko i med.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer zemlja u koju ideš da je naslijediš nije kao zemlja Misirska iz koje ste izišli, gdje si sijao svoje sjeme i zalijevao na svojima nogama kao vrt od zelja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Nego je zemlja u koju idete da je naslijedite zemlja u kojoj su brda i doline, i natapa je dažd nebeski;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zemlja kojom se stara Gospod Bog tvoj i na koju su jednako obraćene oči Gospoda Boga tvojega od početka godine do kraja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato ako dobro uzaslušate zapovijesti, koje vam ja zapovijedam danas, ljubeći Gospoda Boga svojega i služeći mu svijem srcem svojim i svom dušom svojom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada ću davati dažd zemlji vašoj na vrijeme, i rani i pozni, i sabiraćeš žito svoje i vino svoje i ulje svoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I za stoku ću tvoju dati travu u polju tvojem; i ješćeš i bićeš sit.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Čuvajte se da se ne prevari srce vaše da se odmetnete i služite tuđim bogovima i poklanjate im se;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Da se ne bi razgnjevio Gospod na vas i zatvorio nebo da ne bude dažda, i zemlja da ne da roda svojega, te biste brzo izginuli u dobroj zemlji koju vam Gospod daje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nego složite ove riječi moje u srce svoje i u dušu svoju, i vežite ih za znak sebi na ruku, i neka vam budu kao počeonik među očima vašim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I učite ih sinove svoje govoreći o njima kad sjediš u kući svojoj i kad ideš putem, i kad liježeš i kad ustaješ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I napiši ih na dovratnicima doma svojega i na vratima svojim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Da bi se umnožili dani vaši i dani sinova vaših po zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima vašim da će im je dati, kao dani nebu nad zemljom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer ako dobro uzdržite sve ove zapovijesti koje vam ja zapovijedam da tvorite ljubeći Gospoda Boga svojega, i hodeći svijem putovima njegovijem i njega se držeći,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Tada će otjerati Gospod sve ove narode ispred vas, i naslijedićete narode veće i jače nego što ste sami.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Svako mjesto na koje stupi stopalo noge vaše vaše će biti; od pustinje do Livana, i od rijeke, rijeke Efrata, do mora zapadnoga biće međa vaša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Neće se niko održati pred vama; strah i trepet vaš pustiće Gospod Bog vaš na svu zemlju na koju stupite, kao što vam kaza.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Gle, iznosim danas pred vas blagoslov i prokletstvo:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Blagoslov, ako uzaslušate zapovijesti Gospoda Boga svojega, koje vam ja danas zapovijedam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A prokletstvo, ako ne uzaslušate zapovijesti Gospoda Boga svojega nego siđete s puta, koji vam ja danas zapovijedam, te pođete za drugim bogovima, kojih ne poznajete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I kad te uvede Gospod Bog tvoj u zemlju u koju ideš da je naslijediš, tada izreci blagoslov ovaj na gori Garizimu a prokletstvo na gori Evalu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 One su s onu stranu Jordana, idući k zapadu, u zemlji Hananeja koji žive u ravni prema Galgalu kod ravnice Moreške.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Jer ćete prijeći preko Jordana da uđete u zemlju koju vam daje Gospod Bog vaš da je naslijedite, i naslijedićete je i nastavaćete u njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Gledajte dakle da tvorite sve ove uredbe i zakone koje ja danas iznosim pred vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga