1 Kad se nađe ubijen čovjek u zemlji koju ti daje Gospod Bog tvoj da je naslijediš, gdje leži u polju, a ne zna se ko ga je ubio,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Tada neka izidu starješine tvoje i sudije tvoje, i neka izmjere od ubijenoga do gradova koji su oko njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pa koji grad bude najbliže ubijenoga, starješine onoga grada neka uzmu junicu iz goveda, na kojoj se još nije radilo, koja nije vukla u jarmu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I neka odvedu starješine onoga grada tu junicu u pustu dolinu gdje se ne kopa ni sije, i neka zakolju junicu ondje u dolini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Potom neka pristupe sveštenici, sinovi Levijevi; jer njih izabra Gospod Bog tvoj da mu služe i da blagosiljaju u ime Gospodnje, i na njihovijem riječima da ostaje svaka raspra i svaka šteta;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I sve starješine onoga grada koji budu najbliže ubijenoga neka operu ruke svoje nad zaklanom junicom u onoj dolini,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I tvrdeći neka reku: ruke naše nijesu prolile ove krvi niti su oči naše vidjele;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Milostiv budi narodu svojemu Izrailju, koji si iskupio, Gospode, i ne meći prave krvi na narod svoj Izrailja. Tako će se očistiti od one krvi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I ti ćeš skinuti pravu krv sa sebe kad učiniš što je pravo pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kad otideš na vojsku na neprijatelje svoje, i preda ih Gospod Bog tvoj u ruke tvoje i zarobiš ih mnogo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I ugledaš u roblju lijepu ženu, i omili ti da bi je htio uzeti za ženu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Odvedi je kući svojoj; i neka obrije glavu svoju i sreže nokte svoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I neka skine sa sebe haljine svoje u kojima je zarobljena, i neka sjedi u kući tvojoj, i žali za ocem svojim i za materom svojom cio mjesec dana; potom lezi s njom, i budi joj muž i ona nek ti bude žena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ako ti poslije ne bi bila po volji, pusti je neka ide kuda joj drago, ali nikako da je ne prodaš za novce ni da njom trguješ, jer si je osramotio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ko bi imao dvije žene, jednu milu a drugu nemilu, pa bi rodile sinove, i mila i nemila, i prvenac bi bio od nemile,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Onda kad dođe vrijeme da podijeli sinovima svojim što ima, ne može prvencem učiniti sina od mile preko sina od nemile koji je prvenac;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nego za prvenca neka prizna sina od nemile i dade mu dva dijela od svega što ima, jer je on početak sile njegove, njegovo je pravo prvenačko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ko bi imao sina samovoljna i nepokorna, koji ne sluša oca svojega ni matere svoje, i kojega oni i karaše pa opet ne sluša,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Neka ga uzmu otac i mati, i neka ga dovedu k starješinama grada svojega na vrata mjesta svojega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I neka kažu starješinama grada svojega: ovaj sin naš samovoljan je i nepokoran, ne sluša nas, izjelica je i pijanica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada svi ljudi onoga mjesta neka ga zaspu kamenjem da pogine; i tako izvadi zlo iz sebe, da sav Izrailj čuje i boji se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ko zgriješi tako da zasluži smrt, te bude osuđen na smrt i objesiš ga na drvo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Neka ne prenoći tijelo njegovo na drvetu, nego ga isti dan pogrebi, jer je proklet pred Bogom ko je obješen; zato ne skvrni zemlje koju ti Gospod Bog tvoj daje u našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga