1 Kad te Gospod Bog tvoj uvede u zemlju u koju ideš da je naslijediš, i otjera ispred tebe narode mnoge, Heteje i Gergeseje i Amoreje i Hananeje i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje, sedam naroda većih i jačih od tebe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I preda ih Gospod Bog tvoj tebi, i ti ih razbiješ, potri ih, ne hvataj s njima vjere, niti se smiluj na njih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Niti se prijatelji s njima; kćeri svoje ne daji za sina njihova, niti kćeri njihove uzimaj za sina svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer bi otpadila sina tvojega od mene, i služio bi bogovima drugim, te bi se razgnjevio Gospod na vas i potro vas brzo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nego ovo im učinite: oltare njihove raskopajte, i likove njihove polomite, lugove njihove isijecite, i rezane bogove njihove ognjem spalite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer si ti narod svet Gospodu Bogu svojemu, tebe je izabrao Gospod Bog tvoj da mu budeš narod osobit mimo sve narode na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ne zato što bi vas bilo više nego drugih naroda prihvati vas Gospod i izabra vas; jer vas bijaše manje nego ikojega drugoga naroda;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nego što vas Gospod miluje i što drži zakletvu kojom se zakleo ocima vašim, zato vas je Gospod izveo rukom krjepkom i izbavio vas iz kuće ropske, iz ruke Faraona cara Misirskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I tako znaj da je Gospod Bog tvoj Bog, Bog vjeran, koji drži zavjet svoj i milost svoju do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže zapovijesti njegove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I plaća onima koji mrze na nj, svakome istrebljujući ga, i ne odgađa onome koji mrzi na nj, plaća svakome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato drži zapovjesti i uredbe i zakone, koje ti danas ja zapovijedam, da ih tvoriš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I ako ove zakone uzaslušate i uzdržite i ustvorite, i Gospod će Bog tvoj držati tebi zavjet i milost, za koju se zakleo ocima tvojim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I milovaće te i blagosloviće te i umnožiće te; blagosloviće plod utrobe tvoje i plod zemlje tvoje, žito tvoje i vino tvoje i ulje tvoje, plod goveda tvojih i stada ovaca tvojih u zemlji za koju se zakleo ocima tvojim da će ti je dati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Bićeš blagosloven mimo sve narode: neće biti u tebe ni muškoga ni ženskoga neplodna, ni među stokom tvojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ukloniće od tebe Gospod svaku bolest, i od ljutih zala Misirskih koja znaš neće nijednoga pustiti na tebe, nego će ih pustiti na one sve koji mrze na te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I istrijebi sve narode koje ti Gospod Bog tvoj preda, neka ih ne požali oko tvoje, i nemoj služiti bogovima njihovijem, jer bi ti to bilo zamka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ako bi rekao u srcu svom: veći su ovi narodi od mene, kako ih mogu izagnati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ne boj ih se; pamti dobro što je učinio Gospod Bog tvoj s Faraonom i sa svijem Misircima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Velika kušanja, koja vidješe oči tvoje, i znake i čudesa i ruku krjepku i mišicu podignutu, kojom te izvede Gospod Bog tvoj; onako će učiniti Gospod Bog tvoj sa svijem narodima od kojih bi se uplašio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I stršljene će poslati Gospod Bog tvoj na njih dokle ne izginu koji bi ostali i sakrili se od tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ne plaši se od njih, jer je Gospod Bog tvoj usred tebe, Bog veliki i strašni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Gospod će Bog tvoj malo pomalo potrti te narode ispred tebe; nećeš ih moći odjedanput istrijebiti, da se ne bi umnožilo na tebe zvijerje poljsko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ali će ih predati Gospod Bog tvoj tebi, i zatiraće ih zatiranjem velikim dokle se ne zatru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I predaće careve njihove u tvoje ruke da zatreš ime njihovo pod nebom, neće se nijedan održati pred tobom, dokle ih ne potreš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Rezane bogove njihove spali ognjem, nemoj da se polakomiš na srebro ili zlato što je na njima i da ga uzmeš, da ti ne bude zamka, jer je gadno pred Gospodom Bogom tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I nemoj da uneseš gada u dom svoj, da ne budeš proklet kao i on, nego se gadi na nj i grozi se od njega, jer je prokleto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga