1 Gospodari! pravdu i jednakost činite slugama znajući da i vi imate gospodara na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Da vam se ne dosadi molitva; i stražite u njoj sa zahvaljivanjem,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Moleći se i za nas ujedno da nam Bog otvori vrata riječi, da propovijedamo tajnu Hristovu, za koju sam i svezan,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Da je javim kao što mi treba govoriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Mudro živite prema onima koji su napolju, pazeći na vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Riječ vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena, da znate kako vam svakome treba odgovarati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Za mene kazaće vam sve Tihik ljubazni brat i vjerni sluga i drugar u Gospodu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Kojega poslah k vama za to isto da razbere kako ste vi, i da utješi srca vaša,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 S Onisimom vjernijem i ljubaznijem bratom našijem, koji je od vas. Oni će vam sve kazati kako je ovdje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u sužanjstvu, i Marko nećak Varnavin, za kojega primiste zapovijesti (ako dođe k vama, primite ga);
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I Isus prozvani Just, koji su iz obrezanja. Ovo su jedini moji pomagači u carstvu Božijemu koji mi biše utjeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Pozdravlja vas Epafras, koji je od vas, sluga Isusa Hrista; on se jednako trudi za vas u molitvama da budete savršeni i ispunjeni svakom voljom Božijom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Jer ja svjedočim za njega da ima veliku revnost i brigu za vas i za one koji su u Laodikiji i u Jerapolju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Pozdravlja vas Luka ljekar ljubazni, i Dimas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Pozdravite braću u Laodikiji, i Nimfana i domašnju crkvu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I kad se ova poslanica pročita kod vas, učinite da se pročita i u Laodikijskoj crkvi, i onu što je pisana u Laodikiju da i vi pročitate.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I kažite Arhipu: gledaj na službu koju si primio u Gospodu da je dovršiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Pozdrav mojom rukom Pavlovom. Opominjite se mojijeh okova. Blagodat sa svima vama. Amin.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga