1 Jer sami znate, braćo, ulazak naš k vama da ne bi uzalud;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Nego postradavši prije i osramoćeni bivši, kao što znate, u Filibi, oslobodismo se u Bogu svojemu kazivati vama jevanđelje Božije s velikom borbom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Jer utjeha naša nije od prijevare, ni od nečistote, ni u lukavstvu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Nego kako nas okuša Bog da smo vjerni da primimo jevanđelje, tako govorimo, ne kao ljudima ugađajući nego Bogu koji kuša srca naša.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Jer nigda iz laskanja ne govorismo k vama, kao što znate, niti iz uzroka lakomstva: Bog je svjedok;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Niti tražeći od ljudi slave, ni od vas, ni od drugijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Mogli smo vam biti na dosadu, kao Hristovi apostoli; ali bismo krotki među vama, kao što dojilica njeguje svoju djecu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Tako smo vas rado imali da smo gotovi bili dati vam ne samo jevanđelje Božije, nego i duše svoje, jer ste nam omiljeli.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer pamtite, braćo, trud naš i posao: jer dan i noć radeći da ne dosadimo nijednome od vas, propovijedasmo vam jevanđelje Božije.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Vi ste svjedoci i Bog kako sveti i pravedni i bez krivice bismo vama koji vjerujete,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Kao što znate da svakoga vas kao otac djecu svoju
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Molismo i utješavasmo, i svjedočismo vam da živite kao što se pristoji Bogu, koji vas je prizvao u svoje carstvo i slavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Toga radi i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka što vi primivši od nas riječ čuvenja Božijega primiste ne kao riječ čovječiju, nego (kao što zaista jest) riječ Božiju, koja i čini u vama koji vjerujete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Jer vi, braćo, prođoste kao crkve Božije koje su u Judeji u Hristu Isusu; jer tako i vi postradaste od svojega roda kao i oni od Jevreja,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Koji ubiše i Gospoda Isusa i proroke njegove, i koji nas istjeraše, i Bogu ne ugodiše, i koji se svijem ljudima protive,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I zabranjuju nam kazivati neznabošcima da se spasu; da ispune grijehe svoje svagda; ali napošljetku dođe gnjev na njih.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 A mi, braćo, osirotjevši za vama neko vrijeme licem a ne srcem, većma hićasmo da vidimo lice vaše s velikom željom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Zato šćadijasmo da dođemo k vama, ja Pavle jednom i drugom, i zabrani nam sotona.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Jer ko je naš nad ili radost, ili vijenac slave? Nijeste li i vi pred Gospodom našijem Isusom Hristom o njegovu dolasku?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Jer ste vi naša slava i radost.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga