1 Dalje, braćo, molimo vas i svjetujemo u Hristu Isusu, kao što primiste od nas, kako vam treba življeti i ugađati Bogu, kao što živite, da bivate sve izobilniji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Jer znate kakve vam zapovijesti dadosmo kroz Gospoda Isusa.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Jer je ovo volja Božija, svetost vaša, da se čuvate od kurvarstva,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 I svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u časti,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 A ne u slasti želja, kao i neznabošci, koji ne poznaju Boga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I da ne prestupate i zakidate u stvari brata svojega; jer će Gospod pokajati sve to, kao što vam i prije kazasmo i posvjedočismo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jer Bog nas ne dozva na nečistotu, nego u svetost.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Koji dakle odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga, koji je dao svetoga Duha svojega u vas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 A za bratoljublje ne trebujete da vam se piše, jer ste sami od Boga naučeni da se ljubite među sobom,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Jer to činite sa svom braćom po cijeloj Maćedoniji. Ali vas molimo, braćo, da još izobilnije činite,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I da se ljubazno starate da ste mirni, i da gledate svoj posao, i da radite svojijem rukama, kao što vam zapovjedismo;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Da se vladate pošteno prema onima što su napolju, i da od njih ništa ne potrebujete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Jer ako vjerujemo da Isus umrije i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Jer vam ovo kazujemo riječju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onijeh koji su pomrli.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Jer će sam Gospod sa zapoviješću, s glasom aranđelovijem, i s trubom Božijom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najprije;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Tako utješavajte jedan drugoga ovijem riječima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga