123
1 Od Pavla i Silvana i Timotija crkvi Solunskoj u Bogu ocu našemu i Gospodu Isusu Hristu:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Dužni smo svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što treba; jer raste vrlo vjera vaša, i množi se ljubav svakoga vas među vama,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Tako da se mi sami hvalimo vama crkvama Božijima, vašijem trpljenjem i vjerom u svima vašijem gonjenjima i nevoljama koje podnosite,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Za znak pravednoga suda Božijega da se udostojite carstva Božijega, za koje i stradate.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Jer je pravedno u Boga da vrati muke onima koji vas muče;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A vama koje muče pokoj s nama kad se pokaže Gospod Isus s neba s anđelima sile svoje
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 U ognju plamenome, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju jevanđelja Gospoda našega Isusa Hrista;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Koji će primiti muku, pogibao vječnu od lica Gospodnjega i od slave njegove,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Kad dođe da se proslavi u svetima svojima, i divan da bude u svima koji ga vjerovaše; jer se primi svjedočanstvo naše među vama u onaj dan.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Zato se i molimo svagda za vas da vas udostoji Bog naš zvanja, i ispuni svaku radost dobrote i djelo vjere u sili;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Da se proslavi ime Gospoda našega Isusa Hrista u vama i vi u njemu, po blagodati Boga našega i Gospoda Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga