1 A Duh razgovijetno govori da će u pošljednja vremena otstupiti neki od vjere slušajući lažne duhove i nauke đavolske,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 U licemjerju laža, žigosanijeh na svojoj savjesti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Koji zabranjuju ženiti se, i zapovijedaju uzdržavati se od jela koja Bog stvori za jelo sa zahvalnošću vjernima i onima koji poznaše istinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer je svako stvorenje Božije dobro i ništa nije na odmet kad se prima sa zahvalnošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer se osvećuje riječju Božijom i molitvom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ovo sve kazujući braći bićeš dobar sluga Isusa Hrista, odgajen riječima vjere i dobrom naukom koju si primio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A poganijeh i bapskijeh gatalica kloni se; a obučavaj se u pobožnosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer tjelesno obučavanje malo je korisno, a pobožnost je korisna za svašto, imajući obećanje života sadašnjega i onoga koji ide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ovo je istinita riječ i dostojna svakoga primanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer se zato i trudimo i bivamo sramotni, jer se uzdamo u Boga živa, koji je spasitelj svima ljudima, a osobito vjernima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ovo zapovijedaj i uči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Niko da ne postane nemarljiv za tvoju mladost; nego budi ugled vjernima u riječi, u življenju, u ljubavi, u duhu, u vjeri, u čistoti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Dokle dođem pazi na čitanje, utješavanje i učenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ne pusti u nemar dar u sebi koji ti je dan po proroštvu metnuvši starješine ruke na tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 U ovom se poučavaj, u ovom stoj, da se napredak tvoj pokaže u svemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pazi na sebe i na nauku, i stoj u tome; jer ovo čineći spašćeš i samoga sebe i one koji te slušaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga