123
1 Od Pavla, sluge Božijega, a apostola Isusa Hrista po vjeri izbranijeh Božijih, i po poznanju istine pobožnosti,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Za nad vječnoga života, koji obeća nelažni Bog prije vremena vječnijeh,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 A javi u vremena svoja riječ svoju propovijedanjem, koje je meni povjereno po zapovijesti spasitelja našega Boga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Titu, pravome sinu po vjeri nas obojice, blagodat, milost, mir od Boga oca i Gospoda Isusa Hrista, spasa našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zato te ostavih u Kritu da popraviš što je nedovršeno, i da postaviš po svijem gradovima sveštenike, kao što ti ja zapovjedih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ako je ko bez mane, jedne žene muž, i ima vjernu djecu, koju ne kore za kurvarstvo ili za nepokornost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer vladika treba da je bez mane, kao Božij pristav; ne koji sebi ugađa, ne gnjevljiv, ne pijanica, ne bojac, ne lakom na pogani dobitak;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nego gostoljubiv, blag, pošten, pravedan, svet, čist;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Koji se drži vjerne riječi po nauci, da bude kadar i svjetovati sa zdravom naukom, i pokarati one koji se protive.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer ima mnogo neposlušnijeh, praznogovorljivijeh, i umom prevarenijeh, a osobito koji su iz obrezanja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kojima treba usta zatvoriti; koji cijele kuće izopačuju učeći što ne treba, poganoga dobitka radi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A reče neko od njih, njihov prorok: Krićani svagda lažljivi, zli zvjerovi, besposleni trbusi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Svjedočanstvo je ovo istinito; zaradi toga uzroka karaj ih bez šteđenja, da budu zdravi u vjeri,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ne slušajući Jevrejskijeh gatalica ni zapovijesti ljudi koji se odvraćaju od istine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Čistima je sve čisto; a poganima i nevjernima ništa nije čisto, nego je opoganjen njihov i um i savjest.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Govore da poznaju Boga, a djelima ga se odriču; jer su mrski i neposlušni, i ni za kakvo dobro djelo valjani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga