123
1 A ti govori što pristoji zdravoj nauci:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Starcima da budu trijezni, pošteni, čisti, zdravi u vjeri, u ljubavi, u trpljenju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Staricama također da žive kao što se pristoji svetima, da ne budu opadljive, da se ne predaju vrlo vinu, da uče dobru,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Da uče mlade da ljube muževe, da ljube djecu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Da budu poštene, čiste, dobre kućanice, blage, pokorne svojijem muževima, da se ne huli na riječ Božiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tako i mladiće svjetuj da budu pošteni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A u svemu sam sebe podaji za ugled dobrijeh djela, u nauci cijelost, poštenje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Riječ zdravu, nezazornu: da se posrami onaj koji se protivi, ne imajući ništa zlo govoriti za nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sluge da slušaju svoje gospodare, da budu ugodni u svačemu, da ne odgovaraju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Da ne kradu, nego u svačemu da pokazuju dobru vjeru, da nauku spasitelja našega Boga ukrašuju u svačemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer se pokaza blagodat Božija koja spasava sve ljude,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Učeći nas da se odrečemo bezbožnosti i želja ovoga svijeta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svijetu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Čekajući blažena nada i javljenja slave velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakoga bezakonja, i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrijem djelima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ovo govori, i svjetuj, i karaj sa svakom zapoviješću da te niko ne prezire.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga