1 Ne tražite, braćo moja, da budete mnogi učitelji, znajući da ćemo većma biti osuđeni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer svi pogrješujemo mnogo puta. Ali ko u riječi ne pogrješuje, onaj je savršen čovjek, može zauzdati i sve tijelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer gle, i konjma mećemo žvale u usta da nam se pokoravaju, i sve tijelo njihovo okrećemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gle i lađe, ako su i velike i silni ih vjetrovi gone, okreću se malom krmicom kuda hoće onaj koji upravlja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A tako je i jezik mali ud, i mnogo čini. Gle, mala vatra, i kolike velike šume sažeže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I jezik je vatra, svijet pun nepravde. Tako i jezik živi među našijem udima, poganeći sve tijelo, i paleći vrijeme života našega, i zapaljujući se od pakla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer sav rod zvjerinja i ptica, i bubina i riba, pripitomljava se i pripitomio se rodu čovječijemu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A jezika niko od ljudi ne može pripitomiti, jer je nemirno zlo, puno ijeda smrtonosnoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Njim blagosiljamo Boga i oca, i njim kunemo ljude, koji su stvoreni po obličju Božijemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Iz jednijeh usta izlazi blagoslov i kletva. Ne valja, ljubazna braćo moja, da ovo tako biva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Eda li može izvor iz jedne glave točiti slatko i grko?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Može li, braćo moja, smokva masline rađati ili vinova loza smokve? Tako nijedan izvor ne daje slane i slatke vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ko je među vama mudar i pametan neka pokaže od dobra življenja djela svoja u krotosti i premudrosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ako li imate grku zavist i svađu u srcima svojijem, ne hvalite se, ni lažite na istinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ovo nije ona premudrost što silazi odozgo, nego zemaljska, ljudska, đavolska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer gdje je zavist i svađa ondje je nesloga i svaka zla stvar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A koja je premudrost odozgo ona je najprije čista, a potom mirna, krotka, pokorna, puna milosti i dobrijeh plodova, bez hatera, i nelicemjerna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A plod pravde u miru sije se onima koji mir čine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga