1 Hodite vi sad, bogati, plačite i ridajte za svoje ljute nevolje koje idu na vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Bogatstvo vaše istruhnu, i haljine vaše pojedoše moljci;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zlato vaše i srebro zarđa, i rđa njihova biće svjedočanstvo na vas: izješće tijelo vaše kao oganj. Stekoste bogatstvo u pošljednje dane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gle, viče plata vašijeh poslenika koji su radili njive vaše i vi ste im otkinuli; i vika žetelaca dođe do ušiju Gospoda Savaota.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Veseliste se na zemlji, i nasladiste se; uhraniste srca svoja, kao na dan zaklanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Osudiste, ubiste pravednika, i ne brani vam se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Trpite dakle, braćo moja, do dolaska Gospodnjega. Gle, težak čeka plemenitoga roda iz zemlje, i rado trpi dok ne primi dažd rani i pozni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Trpite dakle i vi, i utvrdite srca svoja, jer se dolazak Gospodnji približi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ne uzdišite jedan na drugoga, braćo, da ne budete osuđeni: gle, sudija stoji pred vratima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Uzmite, braćo moja, za ugled stradanja proroke koji govoriše u ime Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Gle, blažene nazivamo one koji pretrplješe. Trpljenje Jovljevo čuste, i pošljedak Gospodnji vidjeste: jer je Gospod milostiv i smiluje se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A prije svega, braćo moja, ne kunite se ni nebom ni zemljom, ni drugom kakvom kletvom; nego neka bude što jest da, i što nije ne, da ne padnete pod sud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Muči li se ko među vama, neka se moli Bogu; je li ko veseo, neka hvali Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Boluje li ko među vama, neka dozove starješine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim, i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I molitva vjere pomoći će bolesniku, i podignuće ga Gospod; i ako je grijehe učinio, oprostiće mu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ispovijedajte dakle jedan drugome grijehe, i molite se Bogu jedan za drugoga, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednoga mnogo može pomoći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ilija bješe čovjek smrtan kao i mi, i pomoli se Bogu da ne bude dažda, i ne udari dažd na zemlji za tri godine i šest mjeseci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I opet se pomoli i nebo dade dažd, i zemlja iznese rod svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Braćo! ako ko od vas zađe s puta istine, i obrati ga ko,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Neka zna da će onaj koji obrati grješnika s krivoga puta njegova spasti dušu od smrti, i pokriti mnoštvo grijeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga