1 Starješine koje su među vama molim koji sam i sam starješina i svjedok Hristova stradanja, i imam dijel u slavi koja će se javiti:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Pasite stado Božije, koje vam je predato, i nadgledajte ga, ne silom, nego dragovoljno, i po Bogu, niti za nepravedne dobitke, nego iz dobra srca;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Niti kao da vladate narodom; nego bivajte ugledi stadu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I kad se javi poglavar pastirski, primićete vijenac slave koji neće uvenuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tako vi mladi slušajte starješine; a svi se slušajte među sobom, i stecite poniznost; jer se Bog ponositima suproti, a poniženima daje blagodat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ponizite se dakle pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kad dođe vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sve svoje brige bacite na nj, jer se on brine za vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Budite trijezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Branite se od njega tvrđom u vjeri, znajući da se takova stradanja događaju vašoj braći po svijetu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Bog svake blagodati, koji vas pozva na vječnu svoju slavu u Hristu Isusu, on da vas, pošto malo postradate, savrši, da utvrdi, da ukrijepi, da utemelji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Njemu slava i država va vijek vijeka. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Po Silvanu, vašemu vjernom bratu, kao što mislim, pišem vam ovo malo, svjetujući i svjedočeći da je ovo prava blagodat Božija u kojoj stojite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Pozdravlja vas crkva s vama izbrana u Vavilonu, i Marko sin moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Pozdravite jedan drugoga cjelivom ljubavi. Mir vam svima u Hristu Isusu. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga