123
1 Evo vam, ljubazni, već pišem drugu poslanicu u kojima budim napominjanjem vaš čisti razum,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Da se opominjete riječi koje su naprijed kazali sveti proroci, i zapovijesti svojijeh apostola od Gospoda i spasa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ovo znajte najprije da će u pošljednje dane doći rugači koji će življeti po svojijem željama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I govoriti: gdje je obećanje dolaska njegova? Jer otkako oci pomriješe sve stoji tako od početka stvorenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer navalice neće da znadu da su nebesa bila otprije i zemlja iz vode i usred vode Božijom riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato tadašnji svijet bi vodom potopljen i pogibe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A sadašnja nebesa i zemlja tom istom riječi zadržana su te se čuvaju za dan strašnoga suda i pogibli bezakonijeh ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali ovo jedno da vam ne bude nepoznato, ljubazni, da je jedan dan pred Gospodom kao hiljada godina, i hiljada godina kao jedan dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti a zemlja i djela što su na njoj izgorjeće.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Kad će se dakle ovo sve raskopati, kakovijem treba vama biti u svetom življenju i pobožnosti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Čekajući i želeći da bude skorije dolazak Božijega dana, kojega će se radi nebesa spaliti i raskopati, i stihije od vatre rastopiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju, gdje pravda živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Zato, ljubazni, čekajući ovo starajte se da vas on nađe čiste i prave u miru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I trpljenje Gospoda našega držite za spasenje; kao što vam i ljubazni naš brat Pavle po danoj mu premudrosti pisa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Kao što govori o ovome i u svima svojijem poslanicama, u kojima imaju neke stvari teške razumjeti, koje nenaučeni i neutvrđeni izvrću, kao i ostala pisma, na svoju pogibao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A vi dakle, ljubazni, znajući naprijed, čuvajte se da prijevarom bezakonika ne budete odvedeni s njima, i ne otpadnete od svoje tvrđe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nego napredujte u blagodati i u poznanju Gospoda našega i spasa Isusa Hrista. Njemu slava i sad i u vječna vremena. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga