1 I vidjeh drugoga anđela jaka gdje silazi s neba, koji bješe obučen u oblak, i duga bješe na glavi njegovoj, i lice njegovo bješe kao sunce, i noge njegove kao stubovi ognjeni;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I imaše u ruci svojoj knjižicu otvorenu, i metnu nogu svoju desnu na more, a lijevu na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I povika glasom velikijem, kao lav kad riče; i kad on povika, govoriše sedam gromova glasove svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I kad govoriše sedam gromova glasove svoje, šćadijah da pišem; i čuh glas s neba koji mi govori: zapečati šta govoriše sedam gromova, i ovo ne piši.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I anđeo kojega vidjeh gdje stoji na moru i na zemlji, podiže ruku svoju k nebu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I zakle se onijem koji živi va vijek vijeka, koji sazda nebo i što je na njemu, i zemlju i što je na njoj, i more i što je u njemu, da vremena već neće biti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nego u dane glasa sedmoga anđela, kad zatrubi, onda će se svršiti tajna Božija, kao što javi svojijem slugama prorocima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I glas koji čuh s neba, opet progovori sa mnom i reče: idi i uzmi knjižicu otvorenu iz ruke onoga anđela što stoji na moru i na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I otidoh k anđelu, i rekoh mu: daj mi knjižicu. I reče mi: uzmi i izjedi je; i grka će biti u trbuhu tvojemu, ali u ustima biće ti slatka kao med.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I uzeh knjižicu iz ruke anđelove, i izjedoh je; i bješe u ustima mojima kao med slatka, a kad je izjedoh, bijaše grka u trbuhu mojemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I reče mi: valja ti opet prorokovati narodima i plemenima i jezicima i carevima mnogima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga