1 I vidjeh, i gle, jagnje stajaše na gori Sionskoj, i s njim sto i četrdeset i četiri hiljade, koji imahu ime oca njegova napisano na čelima svojima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I čuh glas s neba kao glas voda mnogijeh, i kao glas groma velikoga; i čuh glas gudača koji guđahu u gusle svoje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I pjevahu kao novu pjesmu pred prijestolom i pred četiri životinje i pred starješinama; i niko ne mogaše naučiti pjesme, osim onijeh sto i četrdeset i četiri hiljade koji su otkupljeni sa zemlje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Ovo su koji se ne opoganiše sa ženama, jer su djevstvenici, oni idu za jagnjetom kud god ono pođe. Ovi su kupljeni od ljudi prvenci Bogu i jagnjetu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I u njihovijem ustima ne nađe se prijevara, jer su bez mane pred prijestolom Božijim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I vidjeh drugoga anđela gdje leti posred neba, koji imaše vječno jevanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakome plemenu i jeziku i koljenu i narodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 I govoraše velikijem glasom: bojte se Boga, i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova; i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I drugi anđeo za njim ide govoreći: pade, pade Vavilon grad veliki: jer otrovnijem vinom kurvarstva svojega napoji sve narode.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikijem: ko se god pokloni zvijeri i ikoni njezinoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I on će piti od vina gnjeva Božijega, koje je nepomiješano utočeno u čašu gnjeva njegova, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred jagnjetom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I dim mučenja njihova izlaziće va vijek vijeka; i neće imati mira dan i noć koji se poklanjaju zvijeri i ikoni njezinoj, i koji primaju žig imena njezina.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Ovdje je trpljenje svetijeh, koji drže zapovijesti Božije i vjeru Isusovu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I čuh glas s neba gdje mi govori: napiši: blago mrtvima koji umiru u Gospodu otsad. Da, govori Duh, da počinu od trudova svojijeh; jer djela njihova idu za njima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 I vidjeh, i gle, oblak bijel, i na oblaku sjeđaše kao sin čovječij, i imaše na glavi svojoj krunu zlatnu, i u ruci svojoj srp oštar.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I drugi anđeo iziđe iz crkve vičući velikijem glasom onome što sjedi na oblaku: zamahni srpom svojijem i žnji, jer dođe vrijeme da se žnje, jer se osuši žito zemaljsko.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I onaj što sjeđaše na oblaku baci srp svoj na zemlju, i požnjevena bi zemlja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I drugi anđeo iziđe iz crkve što je na nebu, i imaše i on kosijer oštar.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 I drugi anđeo iziđe iz oltara, koji imaše oblast nad ognjem, i povika s velikom vikom onome koji imaše kosijer oštri, govoreći: zamahni kosijerom svojijem oštrijem, i odreži grožđe vinograda zemaljskoga; jer već sazreše puca njegova.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 I baci anđeo kosijer svoj na zemlju, i obra vinograd zemaljski, i metnu u kacu velikoga gnjeva Božijega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 I otoči se kaca izvan grada, i iziđe krv iz kace tja do uzda konjma hiljadu i šest stotina potrkališta.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga