1 Anđelu Efeske crkve napiši: tako govori onaj što drži sedam zvijezda u desnici svojoj, i što hodi posred sedam svijećnjaka zlatnijeh:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Znam tvoja djela, i trud tvoj, i trpljenje tvoje, i da ne možeš snositi zlijeh, i iskušao si one koji govore da su apostoli a nijesu, i našao si ih lažne;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I podnio si mnogo, i trpljenje imaš, i za ime moje trudio si se, i nijesi sustao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 No imam na tebe, što si ljubav svoju prvu ostavio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Opomeni se dakle otkuda si spao, i pokaj se, i prva djela čini; ako li ne, doći ću ti skoro, i dignuću svijećnjak tvoj s mjesta njegova, ako se ne pokaješ.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 No ovo imaš što mrziš na djela Nikolinaca, na koja i ja mrzim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama: koji pobijedi daću mu da jede od drveta životnoga koje je nasred raja Božijega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I anđelu crkve Smiranske napiši: tako govori prvi i pošljednji, koji bješe mrtav, i evo je živ:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Znam tvoja djela, i nevolju i siromaštvo (ali si bogat), i hule onijeh koji govore da su Jevreji a nijesu, nego zbornica sotonina.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
10 Ne boj se ni oda šta što ćeš postradati. Gle, đavo će neke od vas metati u tamnicu, da se iskušate, i imaćete nevolju do deset dana. Budi vjeran do same smrti, i daću ti vijenac života.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
11 Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama: koji pobijedi neće mu nauditi druga smrt.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 I anđelu Pergamske crkve napiši: tako govori onaj što ima mač oštar s obje strane:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Znam djela tvoja, i gdje živiš, gdje je prijesto sotonin; i držiš ime moje, i nijesi se odrekao vjere moje i u one dane u koje je Antipa, vjerni svjedok moj, ubijen kod vas, gdje živi sotona.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 No imam na tebe malo, što imaš tu koji drže nauku Valaama, koji učaše Valaka da položi sablazan pred sinovima Izrailjevijem, da jedu žrtve idolske, i da se kurvaju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Tako imaš i ti koji drže nauku Nikolinaca, na koju ja mrzim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pokaj se dakle; ako li ne, doći ću ti skoro, i vojevaću s njima mačem usta svojijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama: koji pobijedi daću mu da jede od mane sakrivene, i daću mu kamen bijel, i na kamenu novo ime napisano, kojega niko ne zna osim onoga koji primi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 I anđelu Tijatirske crkve napiši: tako govori sin Božij, koji ima oči svoje kao plamen ognjeni, i noge njegove kao mjed:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Znam tvoja djela, i ljubav, i službu, i vjeru, i trpljenje tvoje, i djela tvoja, i da pošljednjijeh ima više od prvijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 No imam na tebe malo, što dopuštaš ženi Jezaveli, koja govori da je proročica, da uči i da vara sluge moje da čine preljubu i da jedu žrtvu idolsku.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 I dadoh joj vrijeme da se pokaje od kurvarstva svojega, i ne pokaja se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Evo je ja mećem na odar, i one koji čine preljubu s njom u nevolju veliku, ako se ne pokaju od svojijeh djela.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 I djecu njezinu pobiću na mjesto; i poznaće sve crkve da sam ja koji ispitujem srca i bubrege, i daću vam svakome po djelima vašima:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A vama govorim i ostalima koji su u Tijatiru koji nemaju nauke ove, i koji ne poznaju dubina sotoninijeh (kao što govore): neću metnuti na vas drugoga bremena,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Osim koje imate, držite dokle dođem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I koji pobijedi i održi djela moja do kraja, daću mu vlast nad neznabošcima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I pašće ih s gvozdenom palicom, i oni će se razdrobiti kao sudovi lončarski; kao i ja što primih od oca svojega;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 I daću mu zvijezdu danicu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga