1 I vidjeh kad otvori jagnje jedan od sedam pečata, i čuh jednu od četiri životinje gdje govori kao glas gromovni: dođi i viđi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I vidjeh, i gle, konj bijel, i onaj što sjeđaše na njemu imadijaše strijelu; i njemu se dade vijenac, i iziđe pobjeđujući, i da pobijedi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I kad otvori drugi pečat, čuh drugu životinju gdje govori: dođi i viđi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 I iziđe drugi konj riđ, i onome što sjeđaše na njemu dade se da uzme mir sa zemlje, i da ubija jedan drugoga, i dade mu se mač veliki.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I kad otvori treći pečat, čuh treću životinju gdje govori: dođi i viđi. I vidjeh, i gle, konj vran, i onaj što sjeđaše na njemu imađaše mjerila u ruci svojoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I čuh glas između četiri životinje gdje govori: oka pšenice za groš, i tri oke ječma za groš; a ulja i vina neće ni biti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 I kad otvori četvrti pečat, čuh glas četvrte životinje gdje govori: dođi i viđi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I vidjeh, i gle, konj blijed, i onome što sjeđaše na njemu bješe ime smrt, i pakao iđaše za njim; i njemu se dade oblast na četvrtom dijelu zemlje da ubije mačem i glađu i smrću i zvjerinjem zemaljskijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I kad otvori peti pečat, vidjeh pod oltarom duše pobijenijeh za riječ Božiju i za svjedočanstvo koje imahu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I povikaše glasom velikijem govoreći: dokle, gospodaru sveti i istiniti! ne sudiš i ne kaješ krvi naše na onima što žive na zemlji?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I dane biše svakome od njih haljine bijele, i rečeno im bi da počinu još malo vremena, dokle se navrše i drugari njihovi i braća njihova, koji valja da budu pobijeni kao i oni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 I vidjeh kad otvori šesti pečat, i gle, zatrese se zemlja vrlo, i sunce posta crno kao vreća od kostrijeti, i mjesec posta kao krv;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I zvijezde nebeske padoše na zemlju kao što smokva odbacuje pupke svoje kad je veliki vjetar zaljulja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 I nebo se izmače kao knjiga kad se savije, i svaka gora i ostrvo s mjesta svojijeh pokrenuše se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I carevi zemaljski, i boljari, i bogati, i vojvode, i silni, i svaki rob, i svaki slobodnjak, sakriše se po pećinama i po kamenjacima gorskijem;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I govoriše gorama i kamenju: padnite na nas, i sakrijte nas od lica onoga što sjedi na prijestolu, i od gnjeva jagnjetova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer dođe veliki dan gnjeva njegova, i ko može ostati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga