1 A posle tri godine* dođe vest ljudima oko Jude da je Dimitrije (I Sotir), sin (cara) Selevka (IV), uplovio kroz luku Tripolis sa velikim mnoštvom vojske i brodovlja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I da je zauzeo zemlju i ubio Antioha (V Evpatora) i njegovog namesnika Lisija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Neki pak Alkim, prethodno prvosveštenik, koji beše dobrovoljno oskrnavljen u vremenima nemešanja (s jelinskim idolosluženjem), shvativši da mu ni na koji način nema spasenja, niti već pristupa svetom žrtveniku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Dođe caru Dimitriju (I), sto pedeset prve godine,* donoseći mu zlatni venac i palmovu granu, a uz to i nekoliko grančica masline što se nose (νομιζομένων Prilažu kao prvine) u Hram; i time se toga dana zadovolji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 No (druti put) nađe vreme za saradnika svoje podlosti, kada ga Dimitrije pozva na neko zasedanje (συνέδριον), i zapitan (od njega): Kakvoga su raspoložena i namera Judejci? - na to reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 "Oni Judejci koji se zovu Asideji, kojih je vođa Juda Makavej, ratni su huškači (πολεμοτροφοϋσι) i bundžije, ne ostavljajući carstvo na miru i spokoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zato ja, lišen praotačke slave - mislim na čin prvosveštenika - došao sam sada ovde,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Najpre zato što iskreno mislim ono što dolikuje caru; a kao drugo: misleći i na moje građane; jer bezumljem (τη. άλογιστια) napredpomenutih (ljudi) sav naš narod nemalo pati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A kada svaku od ovih stvari doznaš (proučiš), care, postaraj se i za zemlju i za opsednuti rod naš, shodno tvome dobrosrdačnom prema svima čovekoljublju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer dok Juda ostaje (u životu), nemoguće je da stvari (države) imaju mira."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Pošto on to izgovori, odmah ostali prijatelji (carevi), koji behu neprijateljski raspoloženi prema Judi, raspališe (cara) Dimitrija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A on, dozvavši odmah Nikanora, koji beše postao komandant ratnih slonova, i postavivši ga za vojnog zapovednika Judeje, posla ga (tamo);
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Davši mu zapovest da samog Judu ubije, a one oko njega da rastera, a Alkima da postavi za prvosveštenika Hajvećega Hrama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A neznabošci koji zbog Jude behu pobegli iz Judeje, pridružiše se poput stada Nikanoru, smatrajući da će nesreće i porazi Judejaca biti njima uspeh i blagostanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 (A oni oko Jude) čuvši za nailazak Nikanorov i za napad neznabožaca, posuše se pepelom i usrdno moljahu Onoga Koji je doveka izabrao (άχρι αιώνος συστήσαντα - odreduo) Svoj narod (Izrailj) i uvek je s (čudesnom) pojavom (μετεπιφανείας) prihvatao se (άντιλαμβανόμενον štitio) svojega udela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kada njihov vođa (Juda) zapovedi, kretoše odande odmah i sukobiše se s njima u selu Desau.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Simeon, brat Judin, beše se sukobio sa Nikanorom, ali usled iznenadnog dolaska (velike vojske) neprijatelja, zamalo se uplašio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Međutim, kada Nikanor ču kako veliko junaštvo (άνδραγαθίαν) imađahu ljudi oko Jude i srčanost u borbama za Otadžbinu, poboja se da presudu (ishod bitke) učini krvlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zato posla (Judejcima) Posidonija i Teodota i Matatiju da im pruži i da prihvati desnicu (mira).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I pošto beše duže razmatranje o tome i vođa (Juda) objavi narodu, te bi iskazano jednoglasno mišljenje, pristadoše na dogovor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Pa odrediše i dan u koji će same (vojskovođe) doći na jedno isto mesto. I dođoše (toga dana) sa svake strane ratna kola (δίφραξ), i postaviše sedišta (počasna).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Juda (ipak) zapovedi da naoružani ljudi budu spremni na pogodnim mestima, da ne bi od neprijatelja bilo iznenadno zlodelo. I (vojskovođe) učiniše odgovarajući zajednički dogovor (κοινολογία).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I Nikanor boravljaše (od tada) u Jerusalimu, i ništa neumesno ne učini; sakupljene pak poput stada mase (neznabožaca) raspusti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I imađaše Judu svagda kraj sebe, i duševno beše tome mužu naklonjen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 On ga podstaknu da se oženi i da ima decu, te se ovaj oženi, ustali se (εύστάθησεν) i uživaše zajedno s drugima život (ε κοι νώνησε ν βίου).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Α Alkim, Videći među njima naklonost i uzevši sklopljeni dogovor, otide kod Dimitrija (I Sotira), i reče (mu) za Nikanora da neprijateljski misli o (državnim) stvarima, jer neprijatelja carstva njegovog Judu naznači za naslednika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Na to se car veoma razgnjevi, i razdražen klevetama svelukavog Alkima, napisa pismo Nikanoru govoreći da jako negoduje zbog dogovora, i zapovedi mu da Makavejca vezanog pošalje brzo u Antiohiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Kada pak ta vest dođe Nikanoru, on se smuti i bi mu vrlo teško, ako bi dogovoreno prekršio a da mu ovaj čovek nije nikakvu nepravdu učinio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 No pošto se caru nije moglo suprotstaviti, gledaše pogodnu priliku da to veštom zamkom izvrši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A Makavejac, videći da se Nikanor ponaša prema njemu strožije, i da uobičajeni susret bi zamenjen grubljim odnosom, shvati da ta strogost nije od bolje strane, pa sabra nemali broj ljudi oko sebe i skrivaše se od Nikanora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ovaj pak (Nikanor), shvativši da ga je onaj muž viteški nadmudrio, dođe u najveći i sveti Hram, kada sveštenici prinošahu uobičajene žrtve, i zapovedi im da mu predaju toga čoveka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A kad se oni zaklinjahu i govorahu da ne znaju gde se traženi nalazi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 (Nikanor) pruži desnu ruku prema Hramu i ovako se zakle: "Ako mi ne predate Judu svezanog, ovaj ću Božiji Dom sravniti sa zemljom i Žrtvenik ću razrušiti i ovde ću podići sjajni oltar Dionisu!"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I toliko rekavši, otide. A sveštenici, pruživši ruke k nebu, prizivahu Svagdašnjeg Pobornika (ύπέρμαχον) naroda našeg, ovako govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 "Ti, Gospode, Koji nemaš potrebe niodkoga (των όλων niodčega), blagoizvoleo si da među nama bude Hram Tvojeg nastanjenja (σκηνώ).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I sada, Sveti, Gospode svakog osvećenja, sačuvaj doveka neuprljanim ovaj nedavno očišćeni Dom."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A neki Razis, od Jerusalimskih starešina, bi optužen Nikanoru, čovek ljubitelj građana (svojih), koji imađaše glas veoma dobar među njima, i po naklonosti (sviju) nazivan ocem Judeja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 On beše u prethodnim vremenima nemešanja (της άμειξίας - neučešća u jelinskom idolosluženju) optužen za vernost Judaizmu i kako je gotov da i telo i dušu položi za Judaizam sa svakom iskrenošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A Nikanor, hoteći da javno pokaže neprijateljstvo koje imađaše prema Judejima, posla preko petsto vojnika da ga uhvate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Jer smatraše da će, ako uhvati i smakne (άλογήση) njega, naneti njima nesreću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 No kada mnoštvo vojnika htede da zauzme kulu (u kojoj on beše), i navaljivahu na vrata avlije i zapovediše da se donese vatra i zapale vrata, on budući opkoljen, baci se na mač,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Hoteći rađe da plemenito umre, nego da prokletnicima dopadne ruku i bude ponižen na način nedostojan svoje plemenitosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 No ranom (od mača) ne beše smrtno pogođen zbog žurbe u tom podvigu, a masa (već) beše prodrla unutar vratnica, on hrabro istrčavši na zid baci se smelo pred masu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 No pošto oni naglo ustuknuše, i stvori se prostor, on pade nasred praznine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I još dišući, raspaljen ljutom revnošću, ustade iako mu krv liptaše potocima i imađaše teške rane, pa protrča putem kroz masu i stavši na neku strmu stenu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Budući već sasvim beskrvan, zgrabi obema rukama svoju ispalu utrobu i tresaše njome prema masi; i prizvavši Gospodara života i duha da mu je opet povrati (u vaskrsenju), na taj način promeni životom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga