1 A prvosveštenik Simon, pavši na kolena naspram Hrama i ruke ispruživši smerno, učini ovakvu molitvu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 "Gospode, Gospode, Care nebesa i Vladaru sve tvari, Sveti u svetima, Jedinovladajući (Μόναρχέ), Svedržitelju, pogledaj na nas ugnjetavane od bezbožnoga i skvernoga, drskošću i moćju nadmenoga!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer Ti si Tvorac svega i sve održavaš, Gospodar si pravedni, i one koji drskošću i gordošću nešto čine Ti sudiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ti si one koji su ranije nepravdu učinili, među kojima behu divovi što se uzdaše u snagu i drskost, pogubio, navevši na njih neizmernu vodu (potopa).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ti si Sodomljane, koji činjahu gordost i biše poznati po porocima, ognjem i sumporom spržio, stavivši ih za primer sledećim naraštajima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ti si drskoga Faraona, koji je porobio narod Tvoj sveti Izrailj, kaznio mnogim i raznim kaznama, obznanivši Tvoju silu i time obznanivši Tvoju veliku vlast;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I kad on gonjaše narod (Tvoj) s kolima i velikim mnoštvom, pokrio si dubinom morskom, a one koji su se pouzdali (έμπιστεύσαντας pοverovali) u Tebe - Gospodara svekolike tvorevine, čitave si proveo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Koji kada videše dela ruke Tvoje, hvalu odadoše Tebi Pantokratoru!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ti, Care, stvorivši beskrajnu i neizmernu Zemlju, izabrao si grad ovaj i osvetio mesto ovo u Ime Tvoje, Koji nemaš potrebe ni u čemu; i proslavio si veličanstvenim javljanjem (παρεδόξασας εν επιφάνεια μεγαλοπρεπει), učinivši sastav njegov na slavu velikog i prečasnog Imena Tvog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ljubeći (αγαπών) dom Izrailjev obećao si da: ako bude našeg odstupanja, i naiđe na nas stešnjenost, pa dođemo u mesto ovo i pomolimo se, uslišićeš molitvu našu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I zaista si Veran i Istinit!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Pa pošto si više puta, kad oci naši biše u nevolji, pomogao im u poniženju, i izbavio ih iz velikih zala;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Evo i sada, Sveti Care, zbog mnogih i velikih naših grehova, mučeni smo i porobljeni neprijateljima našim, i paralisani u nemoćima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A u našem padu ovaj drznik i skvrnitelj sprema se da sasvim posrami ovo na Zemlji posvećeno Imenu slave Tvoje sveto mesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer obitalište Tvoje Nebo nebesa, nedostižno je ljudima!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 No pošto si blagoizvoleo da slava Tvoja bude u narodu Tvome Izrailju, osvetio si mesto ovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nemoj nam se svetiti (εκδίκησης) nečistotom njihovom, niti nas kazni oskvrnjenjem (njihovim), da se ne hvale bezakonici u gnjevu svome, niti da se raduju u gordosti jezika svoga, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Mi pogazismo Dom Osvećenja kao što se gaze domovi gnusota (idolopokloničkih).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Izbriši grehe naše, i uništi prestupe naše, i javi milost Tvoju u čas ovaj!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Neka nas brzo preduhitre milosrđa Tvoja! I daj da Te hvale usta dole palih i satrvrnih dušom,učinivši nam mir."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada Svenadzirući Bog i Praotac (Προπατωρ), Sveti u svetima, uslišavši zakonito moljenje, kazni onoga koji se uvredom i drskošću beše vrlo pogordio:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Potrese ga s jedne i druge strane kao treku vetar, tako da je pao nepokretan na tlo, a još i udovima paralisan, pa nije mogao ni progovoriti, svezan pravednim sudom (Božijim).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Zato njegovi prijatelji i telohranitelji, videći brzu i strogu kaznu koja ga pogodi, bojeći se da i život ne ispusti, hitno ga izvukoše napolje, obuzeti prevelikim strahom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 U vremenu pak nešto kasnijem, povrativši se sebi (car), nimalo se ne pokaja mada beše kažnjen, nego otide sa strašnim pretnjama (Judejcima).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Vrativši se u Egipat on poveća svoju zlobu, (potstaknut) od svojih napred pomenutih drugova u piću i prijatelja (εταίρων), otuđenih od svega što je pravedno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I ne samo da se ne zadovolji bezbrojnim nemoralnim delima, nego i do tolike drskosti dođe da je širio po mestima klevete (na Judejce); a i mnogi od prijatelja (njegovih), videći carevu nameru, i oni se povedoše za njegovom voljom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I odluči da javno protiv naroda (Judejskog) raširi sramotu, pa na kulu dvora (carskog) postavi stub sa ucrtanim natpisom:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 "Niko od onih koji ne prinose žrtve (idolima), ne sme ulaziti u svoja svetilišta, a svi Judejci (u Egiptu) da se popišu (εις λαογραφίαν) i podvedu pod stanje slugu (robova), a koji se protive, da ih na silu dovedu i liše života.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A popisivanima da se utisne vatreni žig na telu: znak Dionisa — list bršljana, koji će zatim biti uneti u kataloge umanjene slobode i prava (εις την προσυνεσταλμένην αυθεντία ν)."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Da ne bi pak svima izgledao neprijatelj, napisao je ispod: "A ako neki od njih (Judejca) budu hteli da učestvuju sa posvećenima u obrede (idolske), takvi neka budu izjednačeni sa građanima Aleksandrije."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tako, neki (Judejci), zbog grada (Aleksandrije), prezirući temelje Grada pobožnosti (Jerusalima), olako sebe podčinjavahu (carevoj naredbi), kao da će dobiti neku veliku čast od budućeg druženja s carem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 No većina (Judejaca) junačkom dušom osnaži se i ne odstupiše od pobožnosti (της ευσέβειας), i davahu novac u zamenu za život bez straha, nastojeći da se izbave od popisa (u kataloge).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I behu ispunjeni nadom da he dobiti zaštitu (od Boga), i gnušahu se onih koji od njih odstupahu, i smatrahu ih kao neprijatelje naroda, i odbijahu da s njima opšte i da ih pomažu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga