1 Doznavši za to bezbožii (car) toliko se najedio, da se gnjevio ne samo na (Jevreje) Aleksandrijce, nego je većma neprijateljevao prema onima u unutrašnjosti zemlje, i zapovedio da brzo sakupe sve njih na jedno mesto i da ih najgorom smrću liše života.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A kada se to sprovođaše, rđav se glas raširi protiv roda (Judejskog), među ljudima gotovima na zlodela, dajući im povoda za raspoloženie (na zlo), kao da su od toga (samo) zakonima (dosad) bili sprečavani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Judejci pak držahu nepromenjenu prema caru naklonost i poverenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 No poštujući Boga i vladajući se (πολιτευόμενοι) po Njegovom Zakonu, izdvajahu se (od drugih) odnosno jela, zbog čega se nekima činjahu mrski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I ukrašavajući svoj odnos (prema drugima) dobrodeteljnošću pravednih dela, postaše prijatni (ευδόκιμοι cenjeni) svima ljudima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 No tu dobrodeteljnost u svemu (εν πάσιν ... εύπραξίαν), ο kojoj se pričaše, inoplemenici nimalo ne uvažavahu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nego mnogo pričahu o njihovoj različitosti (διάστασιν izdvajanju) u klanjanju i u jelima, govoreći da ti ljudi nisu poslušni ni caru ni snagama (carevim), nego su protivni i jako se suprotstavljaju stvarima (države); i tako im nanošahu ne malu klevetu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Α Jelini u gradu (Aleksandriji) ničim ne povređeni (od Judeja), videći neočekivani metež (ταραχήν) oko ovih ljudi i neometane napade (na njih), da pomognu nisu mogli, jer stanje beše tiransko, ali ih utešavahu i negodovahu, i smatrahu da će se to (stanje brzo) promeniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer (govorahu) da neće tako biti prezren toliko veliki narod (τηλικοϋτο σύστεμά), koji nije ništa skrivio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Α već i neki susedi i prijatelji i saradnici u trgovini, uzimajući tajno nasamo neke od Judejaca, obećavahu da će ih pomagati i sve moguće pružati kao pomoć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Onaj pak (car), nadimajući se sadašnjim blagostanjem, i ne sagledavajući moć Prevelikoga Boga, i smatrajući da će zauvek ostati pri istoj odluci (βουλή), napisa protiv njih (Jevreja) ovakvu poslanicu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 "Car Ptolomej Filopator svima u Egiptu, i po mestima vojnim zapovednicima i vojnicima - da se raduju i budu zdravi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A zdrav sam i ja sam i naše (državne) stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kada beše naš vojni pohod u Aziju, kao što i vi znate, koji neometanom pomoćju bogova (i našom snagom) bi doveden po želji do (najboljeg) svršetka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Smatrali smo da ne nasiljem koplja, nego snishodljivošću i mnogim čovekoljubljem pridobismo narode koji žive u Celesiriji i Fenikiji, i dobrovolьno im činismo dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I svetilištima po gradovima davši mnoge darove, dođosmo i u Jerusalim, i uziđosmo da odamo čast Svetilištu prokletnika (Judeja), koji nikad ne prestaju sa bezumljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A oni rečju prihvatiše naš dolazak, a na delu lažno. Kada mi zaželesmo da uđemo u Hram njihov i počastvujemo (ga) lepim i prekrasnim darovima
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Naduveni svojom starom gordošću, sprečiše nam ulazak, lišavajući sebe naše sile, zbog koje imamo čovekoljublje prema svima ljudima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I javno projavivši svoje prema nama neprijateljstvo, kao jedini (μονώτατοι) iz među naroda koji nad carevima i svojim dobrotvorima uzdižu vratove, ne hoteći ništa pravo (γνήσιον) činiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Mi pak, saodnoseći se shodno njihovom bezumlju, i sa pobedom vrativši se u Egipat susrećući čovekoljubivo sve narode, učinismo kako je trebalo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I u tome, svima obznanujući nezlopamtljivost prema njihovim sunarodnicima (u Egiptu), i zbog njihove (ranije) saradnje u borbi i zbog mnoštva stvari koje smo im izdavna s prostotom poverili, osmelili smo se da promenimo (stanje), te da ih udostojimo građanstva Aleksandrinaca i učinimo udeonicima doživotnih sveštenika (žrečeva Dionizijskih misterija).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 No oni to suprotno primiše, i (svojom) urođenom pokvarenošću odbacivši dobro, i neprestano naginjući zlu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ne samo da odbiše dragoceno građanstvo (aleksandrijsko), nego se i glasno i ćutke gnušaju onih svojih malobrojnih (sunarodnika) koji su prema nama iskreno raspoloženi; i sa svojim sramnim načinom življenja svaki čas očekujući da ćemo mi brzo uništiti (državne) stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zato i mi, dobro uvereni dokazima da nam ovi (Judejci) u svemu misle zlo, i promišljajući da se ne desi da kasnije iznenada naiđe na nas metež, te da ove bezbožnike i s leđa izdajnike i varvare ne budemo imali kao neprijatelje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Zapovedismo da odmah, čim (vam) stigne ova poslanica, istoga časa pošaljete nam sa ženama i decom ove napred navedene sa poniženjima i mučenjima, odasvud vezane gvozdenim okovima, radi strašne i sramne smrti, kakva odgovara neprijateljima (δυσμενέσΐ).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer kada oni budu skupa kažnjeni, zaključujemo da će nam u daljem vremenu stvari (državne) biti sasvim u stabilnosti i najboljem stanju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ako li neko sakrije nekog od Judejaca, od starca do malog deteta i odojčeta, biće sa celim domom najstrašnije usmrćen (άποτυμπανισθήσεται mučen do smrti).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Onaj pak koji htedne da dojavi (nekoga od njih), taj će za to dobiti imovinu okrivljenoga i od carskog novca dve hiljade drahmi i dobiće slobodu i počasni venac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A svako mesto, gde uopšte bude uhvaćen skriveni Judejin, neka bude pusto i ognjem spaljeno i svakoj smrtnoj prirodi u svemu neupotrebljivo na večna vremena."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Takva je, dakle, bila sadržina (τύπος) te poslanice (careve).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga