1 A kada i ovaj izdrža slavnu smrt, vođen bi treći, mnogo podstican od mnogih da okusivši jelo spase sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A on povikavši reče: "Ne znate li da me je isti sa umrlom (braćom) posejao otac i ista majka rodila, i da smo u istim verovanjima (δόγμασιν) odgajeni?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Neću se odreći plemenitog srodstva bratstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ako uz ovo imate nekakvo sredstvo mučenja, prinesite ga telu mome, jer duše moje i da hoćete ne možete se dotaći."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A oni teško podnevši smelost ovoga muža, zubastim oruđima zabodenim u zglobove iščašiše mu ruke i noge, i kršeći ih iz zglobova drobljahu ih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Lomeći prste i laktove i noge i članke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I ne mogući ga ni na koji način zbuniti duhom, zderaše mu na skitski način kožu sa organa, sa jagodicama vrhova prstiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I odmah ga odvedoše na točak, na kojemu razlaman iz zglobova i pršljenova, gledaše svoju parčad mesa okolo rasipanu i kapanje krvi gde teče iz utrobe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Hoteći pak da umre, reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 "Mi, dakle, o najsvirepiji tiranine, ovo trpimo radi Božijeg karanja (παιδείαν vaspitavanja) i vrline. A ti ćeš zbog bezboštva i sramnog ubistva podnositi neuništive muke."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I kad on umre bratoljepno (άδελφοπρεπως dostojno braće), povukoše bliže četvrtoga, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 "Nemoj mahnitati i ti istom manijom sa braćom tvojom, nego povinujući se caru spasi sebe."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A on im reče: "Nemate tako jak gorući oganj protiv mene, da bi me obeshrabrili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Zaklinjem se blaženom smrću braće moje, i večnom propašću tiranina i besmrtnim (άΐδιον) životom pobožnih, neću se odreći plemenitog bratstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Izmišljaj, tiranine, mučenja, da bi i kroz njih naučio da sam brat prethodno mučenih."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Čuvši to krvožedni i zločinački i svenajpoganiji Antioh, zapovedi da mu otseku jezik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A on reče: "Ako i otsečeš organ glasa, Bog čuje i one koji ćute!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Evo, isplažen je jezik, otseci ga, a li nećeš uz to s jezikom otseći (mi) i razum.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 S radošću podnosimo otsecanje telesnih udova radi Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A tebe će ubrzo stići Bog, jer otsecaš jezik koji peva božanske pesme."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga