1 Uz to ih još i na stradanje podsticahu, tako da nisu samo prezirali bolove, nego su i vladali strastima bratoljubivosti prema Braći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 O misli (λογισμοί) carskije od cara i slobodnije od slobodnih!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 O sveštene i skladne oko pobožnosti saglasnosti sedam braće!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nijedan od sedam dečaka ne uplaši se, niti oklevaše pred smrću,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nego svi kao na put besmrtnosti trčeći, žurahu na smrt kroz mučenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer kao što se ruke i noge kreću saglasno podsticajima duše, tako i svešteni dečaci, kao od jedne besmrtne duše pobožnosti pokretani, saglasiše se na smrt za nju (za pobožnost).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 O svesveta (πανάγιε) sedmice saglasne braće! Jer kao što su sedam dana stvaranja sveta (της κοσμοποιΐας) oko pobožnosti (oko vere naše),
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tako su i dečaci, igrajući kolo okolo sedmice, uništavali strah od muka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sada mi, čujući za nevolje ovih mladića, potresamo se. A oni ne samo gledajući, niti samo slušajući reči pretnje onoga momenta, nego i stradajući, trpljahu, i to patnjama u ognju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Od kojih šta može biti bolnije? Jer, pošto je moć ognja britka i brza, ona brzo uništavaše tela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I neka se ne smatra čudnim što je kod ovih muževa (ljudina) razum prevladao u mukama, kada je i um (νους) žene nadvisio mišlju mnogovrsne bolove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer majka ovih sedam mladića podnela je mučenja za svako od dece.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A shvatate kako je mnogostruka ljubav detoljublja, privlačeći svakako sastradavanju (majčinske) utrobe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer čak i beslovesne životinje imaju sličnu ljudima simpatiju i ljubav prema rađanima od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer i među pticama, one pitome što žive oko kuća štite svoje piliće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A one koje žive na vrhovima gora i u pukotinama stena i u dupljama drveća i na njihovim vrhovima prave gnezda, izlegavši ih i rodivši tamo, sprečavaju drugima pristup.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A ako ne mogu sprečiti, lete oko njih i pate ljubavlju, dozivajući ih svojim glasom i, koliko mogu, pomažu deci (svojoj).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I zar treba pomoću beslovesnih životinja pokazivati simpatiju prema deci?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Kad i pčele u vreme pravljenja saća odgone one koji pristupaju i kao gvožđem ubadaju žalcem one koji prilaze košnici njihovoj i brane se do smrti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 No, ovu jednaku po duši sa Avramom majku (ovih) mladića, ne promeni simpatija prema deci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga