1 A govorahu i neki od mačenosaca (vojnika) da, kada je trebalo da i ona bude uhvaćena na smrt, da je, da ne bi neko dotakao telo njeno, sama sebe bacila u oganj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 O majko, koja si sa sedmopo dece srušila nasilje tiranina i poništila njegove zle namisli i pokazala plemenitost vere!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer ti, kao krov na stubovima tvoje dece plemenito utvrđen, nepokolebljivo si podvela zemljotres nastao od mučenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Budi, zato, smela, o majko sveštenodušna (ίερόψυχέ) imajući sigurnu nadu trpljenja u Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nije tako mesec sa zvezdama na nebu postao poštovan, kao ti, koja si jednake zvezde (ισαστέρους), sedmoro dece, svetlovodila (φωταγωγήσασά) ka pobožnosti, što si pošla časna pred Bogom i utvrdila se sa njima na nebu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer tvoje rađanje dece beše od Avrama oca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kad bi nam bilo moguće da, kao na nekoj (tablici), živopišemo istoriju tvoje pobožnosti (την της ευσέβειας σου ίστορίαν - vidljivu sliku tvoje pobožnosti), zar ne bi gledaoci drhtali gledajući majku sedmoro dece kako radi pobožnosti do smrti podnosi različite muke?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A bilo bi dostojno i na nadgrobnoj ploči ispisati ovo, što bi pripadnicima našeg naroda bilo na spomen:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 "Ovde su sahranjeni starac sveštenik i žena starica i sedmoro dece, zbog nasilja tiranina hotećeg da uništi jevrejski narod (πολιτείαν građanstvo)
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Koji su opravdali narod (εξεδίκησαν το γένος - izborili pravdu naroda), gledajući u Boga i muke do smrti podnevši."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer zaista je božanski bio podvig (borba) koji su oni ostvarili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer tada je vrlina bila podvigopoložnik, koja je isprobavala trpljenjem, a pobeda je - nepropadljivost u životu mnogovekom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Eleazar je prvi započeo podvig (borbu), a majka sedmoro dece se sapodvizavala, a braća su se podvizavala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tiranii se protivuborio, a svet i ljudski život (βίος istorija) su posmatrali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Α pobeđivala je bogopobožnost (bogopoštovanje), uvenčavajući svoje borce!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ko se to nije divio podvižnicima božanskog Zakonodavstva? Ko nije bio zapanjen?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Sam pak tiranii i svo njegovo veće divili su se njihovom trpljenju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Radi kojeg (trpljenja), oni i sada predstoje božanskom Prestolu i žive blaženi vek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer Mojsije veli: "I svi osvećeni, pod Tvojim su rukama."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I ovi, posvetivši se radi Boga, počastvovani su ne samo tom čašću, nego i time što neprijatelji nisu nadvladali naš Narod (το έθνος),
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I što je tiranii kažnjen i otadžbina očišćena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Kao da su postali životni otkup (άντίψυχον) za grehe nacije. I krvlju ovih pobožnih, i njihovom umilostivljujućom smrću, božanski Promisao spasao je prethodno stradajući Izrailj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer, gledajući tiranin na njihovu hrabrost (izdržljivost) vrline i njihovo trpljenje u mukama, proglasio je Antioh (car) svojim vojnicima njihovo trpljenje za primer,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Pa ih je imao hrabre i junačne u pešadijskim borbama i u opsadama, i osvojivši (gradove) pobedno je sve neprijatelje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga