1 A jeste ta reč (njihova) sasvim smešna, jer se vidi (jasno) da razum vlada ne svojim strastima, nego telesnim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Tako, neko od nas želju (pohotu) ne može odseći, ali mu razum može pomoći da se ne porobi pohoti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Neko od vas ne može odseći gnjev iz duše, ali mu razum može pomoći protiv gnjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zloćudnost neko od nas ne može iskoreniti, ali razum može pomoći da se ne potčini zloćudnosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer razum nije iskorenitelj strasti, nego protivuborac (ανταγωνιστής).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 To se da jasnije zaključiti povodom žeđi cara Davida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer kad David tokom celog dana ratovaše protiv inoplemepika, mnoge od njih ubi uz pomoć vojnika naroda (svoga);
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada, kad nastade veče, oznojen i vrlo umoran, dođe do carskog šatora kod kojeg se bila ulogorila sva vojska predaka (naših).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Svi pak drugi behu za večerom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A car, budući mnogo žedan, iako je imao (svoje) izobilie izvore, ne mogaše njima ugasiti žeđ;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 No neka nerazumna želja, nagoneći ga ka vodi kod neprijatelja, palila ga je, i topeći sagorevala ga je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zbog toga što se telesni pratioci (njegovi) uznemiravahu zbog Careve želje, dvojica mladih snažnih vojnika, poštujući carevu želju, naoružaše se sveoružjem, i uzevši krčag preskočiše neprijateljske rovove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I prošavši neprimećeni pokraj stražara na kapiji, pređoše preko čitavog vojnog logora neprijatelja tražeći vodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I našavši izvor, iz njega smelo donesoše caru piće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A on, mada je goreo od žeđi, razmišljajući da je najveća opasnost duši smatrati da je piće (voda) ravno krvi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zato, suprotstavivši želji razum, proli vodu kao žrtvu Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer je moćan celomudreni um da pobedi nužnosti strasti i da ugasi zapaljivost bodila (žalaca),
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I bolove tela prekomerno velike (razum) može pobediti, i savršenom vrlinom (καλοκαγαθία plemenitošću) razuma potisnuti sve prevlasti strasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 No već i vreme nas poziva na dokaz istorije celomudrenog razuma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Pošto oci naši imađahu duboki, mir blagodareći blagozakonju (εύνομίαν dobrom držanju Zakona) i činjahu dobro, tako da je i car Azije Selevk (IV Filopator) Nikanor odvojio njima i novaca za sveštenosluženje i prihvatio njihov način življenja (την πολιτείαν način vladanja),
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada neki, novačeći u odnosu na opštu slogu (Jevreja), izazvaše raznorazne nesreće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga