1 "Šta čekaš, tiranine? Jer smo gotovi umreti pre nego li prestupiti naše otačke zapovesti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jep bi se s razlogom postideli svojih predaka kad se ne bi blagoposlušnošću držali Zakona i Mojsija kao savetnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tiranine, savetniče bezakonja, nemoj, mrzeći nas, većma nas od nas samih milovati (žaliti).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer smatramo gorom i od same smrti tvoju, radi našeg bezakonog spasenja, milost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ustrašavaš nas preteći nam smrću kroz mučenja, kao da nisi malo pre od Eleazara (ništa) naučio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ako su pak jevrejski starci blagočestvovali (ευσεβήσαν) trpeći radi pobožnosti i mučenja, još je pravednije da mi mlađi umremo prezrevši tvoja prinuđujuća mučenja, koja i naš vaspitač starac pobedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kušaj nas, zato, tiranine! Ako i ubiješ naše duše (živote) radi pobožnosti, nemoj misliti da ćeš, mučeći, naškoditi nam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer mi ćemo ovim zlostradanjem i trpljenjem steći nagradu vrline i bićemo kod Boga (παρά Θεώ - blizu Boga), zbog Koga i stradamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A ti ćeš, zbog našeg sramnog ubistva, sigurno podneti od božanske Pravde večnu muku ognjem."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kada oni to rekoše, tiranin ne samo da negodovaše kao protiv nepokornih, nego i kao protiv nezahvalnih razjari se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada vojnici po zapovesti privedoše najstarijega od njih, i pocepavši mu haljinu, vezaše mu ruke i mišice kajišima sa svake strane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Kada pak, udarajući ga šibama umoriše se, ništa ne uspevši, podigoše ga na točak,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Na kojem istezavan plemeniti mladić bi iščašen udovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I lomljen po svakom udu, kritikovaše govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 "Najsramniji tiranine i neprijatelju nebeske Pravde i okrutniče! Ne mučiš me na ovaj način zato što sam ubio čoveka ili bezbožničio, nego što štitim božanski Zakon."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I dok mačenosci govorahu: "Pristani da jedeš da bi se spasao muka";
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 On odgovori: "Nije tako jak vaš točak, o sramne sluge, da mi slomi razum! Secite mi udove i žežite mi meso i lomite zglobove!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer ću vas kroz sva mučenja uveriti da su samo deca jevrejska radi vrline nepobediva."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Dok to govoraše, oni prostreše ispod vatru (žar) i zamahujući točak još više ga rastezahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A točak se odasvud oblivaše krvlju (njegovom) i gomila raspaljenog ugljevlja gašaše se mlazevima krvi, i oko osovine te sprave komadi mesa sakupljahu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Imajući već ogoljene od mesa sastave kostiju, velikodušni i Avramovski Mladić ne zastenja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Nego kao u vatri preobražavan u nepropadljivost (μετασχηματιζόμενος εις αφθαρσία ν) plemenito podnošaše mučenja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Govoreći: "Podražavajte me, braćo! Nemojte pobeći (dezertirati) iz moje borbe, niti se odreći mojeg bratstva dobrodušnosti (την της εύψυχίας αδελφότητα - bratstvo pο plemenitosti duše).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Vojnikujte sveštenu i plemenitu vojsku za pobožnost, kojom će pravedni i otački Promisao naš milostiv biti (našem) narodu (τω εθνει) i kazniti zločinca tiranina."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I rekavši to sveštenolepni mladić ispusti dušu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A kada se svi udiviše trpeljivodušnosti njegovoj, vođahu mačenosci drugoga po uzrastu iza prvoga, i svezavši ga gvozdenim lisicama, privezaše ga oštrim kandžama za oruđe i katapult (čekrk).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A kada ga pre mučenja ispitivahu da li hoće jesti, i čuše plemenito mišljenje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 (Odmah) ga leopardne zveri zgrabiše gvozdenim kandžama i od tetiva do brade sve meso i kožu s glave zderaše. A on, trpeći taj teški bol, govoraše:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 "Kako je slatka svaka vrsta smrti za otačku pobožnost našu." A i tiraninu reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 "Zar ti se ne čini, najgrublji od svih tiranine, da se više od mene mučiš ti, gledajući pobeđivan gordi razum tvoje tiranije, našim radi pobožnosti trpljenjem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Jep ja zadovoljstvima radi vrline bol olakšavam,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A ti se mučiš u pretnjama bezbožnosti. Ali nećeš izbeći, najpoganiji tiranine, pravedne kazne božanskoga gnjeva."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga