1 On odgovori meni i reče: Ovaj vijek Svevišnji stvori za mnoge, a budući nije za mnoge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Reći ću tebi Jezdro, jednako. Kao što kad upitaš zemlju, ona kaže tebi da daje veoma mnogo tvari od koje se prave glinene stvari, a nema mnogo praha od kojeg biva zlato, tako su i djela sadašnjega vijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Mnogi su stvoreni, ali se neće mnogi spasiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ja odgovorih i rekoh: Dušo! Požderi smisao i progutaj mudrost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer si ti obećala poslušati, i poželjela proricati, a tebi je dato vremena samo da bi živjela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 O, Gospode! Eda li Ti nećeš dozvoliti sluzi Tvome da se pomoli pred Tobom da daruješ srcu našem sjemena i razumu da obradi, kako bi se proizveo plod po kome bi mogli živjeti svi zavedeni koji nose ime čovječije?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ti si jedan, i mi smo jedino stvoreni rukama Tvojim, kao što si rekao Ti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I kao što se u utrobi materinoj obrazuje tijelo, i Ti mu daješ dijelove, kao što se čuva Tvoje stvorenje u ognju i vodi, i kao što devet mjeseci trpi u sebi Tvoje stvorenje Tvoju tvar koja je u njemu stvorena?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I čuvar i čuvani, i to i druge čuvaš, i utroba matere u svoje vrijeme daje to sačuvano, što je u njoj izraslo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ti naredi da se iz samih dijelova, to jest iz dojaka daje mlijeko, i ono je plod dojaka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Da se hrani sazdano do nekog vremena, a poslije predaješ njega Tvojemu milosrđu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ti vaspita njega Tvojom pravdom, nauči njega Tvome zakonu, započe u njemu Tvoj razum,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I umrtviš ga, kao Tvoje stvorenje, i opet oživiš kao Tvoje djelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ako Ti pogubiš sazdanog sa takvom brigom, koga je po zapovijesti Tvojoj lako i sagraditi, zašto bi i sačuvao to što je bilo sazdano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I sada Gospode ja govorim: O svakom čovjeku Ti najviše znaš; ali govorim o narodu Tvome za kim bolujem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 O naslijeđu Tvome, za kime prolivam suze, o Izrailju, za kime patim, o Jakovu, za kime tugujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Moliću se pred Tobom za sebe i za njih, jer uvidjeh grijehe i pad naš, nas koji živimo na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I ja čuh, da će uskoro doći Sudija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zato usliši moj glas, poslušaj pažljivo riječi moje, i ja ću govoriti pred tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I rekoh: Gospode vječno-živući, čije su oči okrenute na visine nebeske,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Čiji je prijestol neprocjenjiv i slava nedostižna, pred Kim drhćući stoje vojske anđela, koji služe u vjetru i ognju, Čija je riječ istinita i nepromjenjiva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Zapovijesti silne i vlast strašna, Čiji pogled isušuje bezdane, gnjev rastapa planine i istina prebiva vavijeka!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Usliši molitvu sluge Tvoga, i poslušaj pažljivo moljenja stvorenja Tvoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Dok živim govoriću, i dok razumijem odgovaraću. Ne gledaj na grijehe naroda Tvoga, nego na one koji Tebe u istini služiše;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ne obraćaj pažnju na nečastiva djela bezbožnika, nego na one koji zavjete Tvoje čuvaše i u bijedi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ne misli o onima koji pred Tobom lažljivo postupaše, nego se sjeti onih koji po volji Tvojoj poznaše strah;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Nemoj pogubiti one koji živješe kao stoka, nego pogledaj na one koji jasno učiše zakon Tvoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ne gnjevi se na one koji pripadaju divljim zvijerima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Nego ljubi one koji se stalno uzdaše u pravdu Tvoju i slavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer mi i oci naši od takvih bolesti stradamo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A Ti, radi nas grešnih nazivaš se milosrdnim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ako Ti poželiš da pomiluješ nas, nazvaćeš se milosrdnim, jer mi nemamo djela pravedna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Pravednici koji mnogo djela stekoše, po sopstvenim djelima dobiće nagradu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Šta je čovjek da se Ti gnjeviš na njega, i rod zavedeni, da si Ti toliko ogorčen na njih?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Zaista, nema nikog od rođenih koji ne postupi nečastivo, i od onih koji ispovijedaju Tebe nema nikoga koji ne sagriješi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Jer se u tome priziva pravda Tvoja i blagost Tvoja, Gospode, kada pomiluješ one koji ne imaše dovoljno dobrih djela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 On odgovori meni i reče: Pravedno si rekao nešto, i po rečima tvojim neka i bude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Jer uistinu ne pomišljam Ja o djelima sazdanih koji sagriješiše, prije smrti, prije suda, prije pogibelji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Nego se veselim podvizima pravednih, i spominjem kako su zastranjivali, kako se spasiše i staraše se o zasluženoj nagradi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Kako rekoh Ja tako neka bude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Kao što onaj koji radi na zemlji sije u zemlju mnoga sjemena i sadi mnoga rastinja, ali se ne sačuva sve posijano tokom vremena, i ne ukorijeni sve posađeno, tako i oni, koji su posijani u svim vijekovima, neće se svi spasiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Ja odgovorih i rekoh: Ako sam pridobio blagodat, reći ću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Kao što sjeme zemljoradnika, ako ne izađe, ili ne dobije na vrijeme dažda Tvoga, ili se povrijedivši od previše dažda, pogine:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Tako i čovjek, sazdan rukama Tvojim, - i Ti nazivaš njega prvoobraznim, zato što je sličan Tebi, za koga sazda sve i koga Ti napravi sličnim sjemenu zemljoradnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Ne gnjevi se na nas, nego poštedi narod Tvoj i pomiluj naslijeđe Tvoje, - jer si Ti milosrdan ka stvorenjima Tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 On odgovori meni i reče: Sadašnjost sadašnjim, buduće budućim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Mnogo šta nedostaje tebi da bi ti mogao ljubiti sazdanje Moje više od Mene, iako se Ja često približavah ka tebi samom, a ka nepravednim nikada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Ali i u tome si ti divan pred Svevišnjim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Što si smirio sebe kako je i prikladno tebi, i ne sudiš o sebi tako, kako bi mnogo slavio među pravednima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Mnoge i mučne nevolje imaće oni koji naseljavaju vijek u posljednja vremena, zato što hodiše u velikoj gordosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 A ti se brini o sebi, i sa sličnima sebi traži slavu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Jer je vama otvoren raj, posađeno drvo života, predskazano buduće vrijeme, spremno izobilje, sagrađen grad, pripremljen počinak, savršena blagost i savršena premudrost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Korijen zla je zapečaćen daleko od vas, nemoć i smrt je sakrivena od vas, a trulež bačena u ad u zaborav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Prođoše bolesti, i na kraju se pokaza skrovište besmrtnosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Ne ispituj više o množini onih koji ginu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Jer oni, dobivši slobodu prezreše Svevišnjega, zanemariše zakon Njegov i ostaviše puteve Njegove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 A još i pravednike Njegove pogaziše,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 I govoriše u srcu svome: nema Boga, iako znadoše, da su smrtni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 Kao što vas čeka ono o čemu govorih ranije, tako i njih – žeđ i mučenje, koji su pripremljeni. Bog ne htjede pogubiti čovjeka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 Nego sami stvoreni obeslaviše ime Onog koji ih stvori, i bijahu nezahvalni ka Onom koji im pripremi život.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 Zato se sud Moj sada približava, -
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 Koji Ja ne otkrih svima, nego samo tebi i nekolicini, tebi sličnim. Ja odgovorih i rekoh:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 Evo sada Gospode, Ti pokaza meni mnogo znakova koje ćeš Ti početi tvoriti na kraju, ali ne pokaza u koje vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga