1 Radi oskudice mnogi sagriješiše, i ko traži da se obogati, zatvoriće oko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Među sabrano kamenje zabada se kolac, a između prodaje i kupovine ubacuje se grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ako neko ne drži strah Gospodnji s revnošću, brzo će biti razoren dom njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Pri tresenju rešeta ostaje smeće, tako biva s prljavštinom čovjeka u pomislima njegovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Glinene sasude isprobava peć, a kušanje čovjekovo je u pomisli njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Obradu drveta otkriva plod njegov, tako i riječ pomisao srca čovjekova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Prije razgovora ne hvali čovjeka, jer on je ispit za ljude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ako tražiš usrdno pravdu, naći ćeš je i obući ćeš se u nju kao punoću slave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ptice ka sličnim sebe dolijeću, i istina će se obratiti onima koji je upražnjavaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Lav plijenu pravi zamku, tako i grijeh onima koji čine nepravdu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Pričanje blagočestivog svagda je premudrost, a bezumnik se kao mjesec mijenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Među nerazumnima pazi na vrijeme, a među umnima ostani postojano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Pričanje glupih je odvratno, i smijanje njihovo zabavljanje grijehom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Govorenje onog koji se mnogo kune, diže kosu (na glavi), i svađe takvih začepljuju uši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Prolivanje krvi svađanje je gordih, i klevetanje njihovo za sluh nepodnošljivo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ko otkriva tajne, izgubio je povjerenje i neće naći prijatelja po duši svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Čuvaj prijatelja i budi mu vjeran; a ako otkriješ tajne njegove, ne trči više za njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer kao što čovjek izgubi svoga pokojnika, takav je i onaj koji izgubi prijateljstvo bližnjeg svoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I kao kad pticu iz ruke pustiš, tako biva kad ostaviš bližnjeg, nećeš ga uloviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ne progoni ga, jer je daleko otišao i odbjegao kao srna iz zamke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer rana se može povezati i za klevetu ima pomirenje, ali za onoga koji otkriva tajne nema nade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ko namiguje okom kuje zlo, i niko ga neće moći odvojiti od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Pred očima tvojim zasladiće usta svoja i diviće se riječima tvojim, a potom će raščepiti usta svoja i u riječima tvojim naći sablazan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Mnogo šta sam omrznuo, ali ništa koliko ovog, i Gospod će ga omrznuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ko baca kamen u visinu, na glavu svoju ga baca, i rana podmukla rastače povrede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ko kopa jamu, u nju će upasti, i ko postavlja zamku, u nju će se uhvatiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ko čini zlo, u njega će se uplesti i neće saznati otkud mu je došlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Poruga i sramota (priliče) gordom, i osveta kao lav sprema mu zamku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 U zamku će pasti oni koji se raduju padu blagočestivog, i bol će ih progutati prije smrti njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Gnjev i jarost, i to su gadosti, i čovjek grješan posjedovaće ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga