1 Prazne nade i lažne u nerazborita su čovjeka, a snovi daju krila nerazumnima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kao onaj koji se hvata za sjenku i goni vjetar, takav je i onaj ko se uzda u snove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ovo njegovo viđenje snova isto je što i slika lica naspram samog lica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Od nečistog šta može očistiti? I od lažljivog šta može biti istinito?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Gatanja i bajanja i snovi isprazne su stvari, i kao kod one koja se porađa - mašta srca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ako ne budu poslani od Višnjega u posjetu, ne prepuštaj im srce svoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer mnoge su snovi prevarili i propali su oni koji su se uzdali u njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Bez laži biće ispunjen Zakon, i premudrost ustima vjernim je savršenstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Čovjek koji putuje, znade mnogo, i veoma iskusni ispričaće znanje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ko je bez iskustva, malo znade, a koji putuje, umnožiće vještinu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Mnogo šta sam vidio na obilascima svojim, i znanje je moje više od riječi mojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Često sam bio u smrtnoj opasnosti i bio sam spasen blagodareći ovome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Duhu onih koji se boje Gospod će dati život; jer nadanje je njihovo u Spasitelju njihovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ko se boji Gospoda, ni pred čim neće strepjeti i neće se preplašiti, jer On je nada njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Onoga koji se boji Gospoda blažena je duša; čime će se održati, i ko je njemu utvrđenje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Oči su Gospodnje na onima koji ga ljube, zaštita moći i tvrđa snage, pokrov od žege i pokrov u podne, čuvar od spoticanja i pomoć od pada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 On uzvisuje dušu i prosvećuje oči, iscjeljenje daje, život i blagoslov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ko prinosi žrtvu od nepravde, prinos mu je poročan, i nisu po Božjoj volji darovi bezakonih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ne prima Višnji prinose nečastivih, niti će mnoštvom žrtava očistiti grijehe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Kakav je onaj koji žrtvuje sina pred ocem svojim, (takav je i onaj) koji prinosi žrtvu od imovine bijednih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Hljeb nevoljnih život je za siromašne, ko ih njega lišava čovjek je krvopijac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ubija bližnjeg onaj ko mu oduzima što je za život, i krv proliva onaj ko lišava najamnika plate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jedan gradi, a drugi ruši; kakva im je korist od takvog truda?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jedan se moli, a drugi proklinje, čiji glas će uslišiti gospodar?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ko se umiva od (dodira) mrtvaca i opet ga se dotiče, kakva mu je korist od umivanja?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Takav je čovjek koji posti za grijehe svoje i opet ide da isto čini! Molitvu njegovu ko će uslišiti? I kakva mu je korist od smirenja njegovog?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga