1 Smiluj se na nas, Vladaru Bože svih, i pogledaj i navedi strah Tvoj na sve narode;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Podigni ruku Tvoju na tuđe narode i neka vide silu Tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kao što si se pred njima posvetio u nama, tako se pred nama uzveličaj u njima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I poznaće te, kao što te i mi poznasmo, jer nema drugog Boga osim Tebe, Gospode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Obnovi znamenja i ponovi čudesa, proslavi ruku i mišicu desnu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Podigni jarost i izli gnjev, istrijebi protivnika i uništi neprijatelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Pospješi vrijeme i sjeti se zakletve, i neka se pripovijedaju velika djela Tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 U gnjevu ognja neka bude progutan spasavajući se, i koji čine zlo narodu Tvome, neka nađu propast.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Satri glave neprijateljskih knezova, koji govore: Nema niko osim nas!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Saberi sva plemena Jakovljeva i daj im nasljeđe, kao u početku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Smiluj se Gospode na narod, nazvan po Imenu Tvome, i na Izrailj, koga si Prvorodnim imenovao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Budi milosrdan Gradu Svetinje Tvoje, Jerusalimu, mjestu pokoja Tvoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ispuni Sion vrlinskim djelima svojim, i slavom Tvojom narod svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Daj svjedočenje Tobom stvorenim bićima u početku, i uzdigni proroštva koja su u ime Tvoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Daj nagradu onima koji trpe za te, i prorocima Tvojim neka se povjeruje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Usliši, Gospode, molbe molitelja Tvojih po blagoslovu Aronovom za narod Tvoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I poznaće svi koji žive na zemlji, da si Gospod, Bog vjekova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Svaku hranu prima stomak, no ima hrana od hrane bolja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Grlo okuša hranu od lova, tako i srce razumno riječi lažljive.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Srce pokvareno rađa tugu, a čovjek mnogoopitan uzvratiće mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Svakog muškarca primiće žena, no ima kćer od kćeri bolja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ljepota žene veseli lice i prevazilazi svaku želju čovjekovu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ako je na jeziku njenom milost i krotost, sličnog njenom mužu nema među sinovima ljudskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ko je stekao ženu, započinje sa sticanjem pomoćnika prema sebi i stuba uspokojenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Gdje nema ograde, biće razgrabljeno imanje; i gdje nema žene, uzdisaće (čovjek) lutajući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer ko će povjerovati naoružanom razbojniku kad prelazi iz grada u grad?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Tako biva i čovjeku koji nema gnijezda, i koji boravi gdje zanoći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga