1 Ispovijedaću Ti se, Gospode Care, i hvaliću Tebe Boga, Spasitelja moga, ispovijedam se Imenu Tvome,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer pokrovitelj i pomoćnik bio si mi i izbavio si tijelo moje iz propasti, i iz zamke klevete jezika od usana onih koji lažu, i od protivnika mojih postade mi pomoćnik i izbavi me,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Po mnoštvu milosti i Imena Tvoga, od škrguta (zuba) spremnog da proždere, iz ruke onih koji traže dušu moju, od mnogih nevolja koje imadoh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Od gušenja ognjenog opkolivšeg me odasvud, i iz sredine plamena koji me ne sažeže,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Iz dubine utrobe pakla i od jezika nečistog i riječi lažljive.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Od (pred) carem klevete jezika nepravednog. Približi se do smrti duša moja i život moj bješe dolje blizu pakla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Opkoliše me odasvuda, i ne bješe pomoćnika; pogledao sam na zaštitu od ljudi, i ne bješe je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Pa se sjetih milosti Tvoje, Gospode, i djelanja Tvoga od pamtivijeka, da izbavljaš one koji su ti vjerni i spasavaš ih iz ruku neprijatelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I uzdigoh sa zemlje moljenje moje i za izbavljenje od smrti pomolih se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Prizvah Gospoda, Oca Gospoda mojega, da me ne napusti u dane nevolje, u vremenu gordeljive bespomoćnosti; hvaliću Ime Tvoje neprestano i pjevaću Ti u ispovijedanju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I bi uslišena molitva moja: jer me spasi iz propasti i izbavi me od vremena zloga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zato ću Ti se ispovijedati i hvaliti Te, i blagosloviću Ime Tvoje, Gospode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Još dok bijah mlađi, prije nego sam počeo da lutam, tražih premudrost javno u molitvi mojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Pred hramom sam je iskao i do kraja života tražiću je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Od cvijeta do zrelog grozda radovalo se njoj srce moje. Pođe noga moja pravim putem, od mladosti moje istraživao sam je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Prignuh malo uho moje i primih je, i nađoh sebi mnogo nauke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Napredak mi bi njome; Onome koji mi daje premudrost, daću slavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer sam naumio da je upražnjavam, i porevnovah za dobro, i neću se postidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Podvizavala se duša moja u njoj i pri tvorenju Zakona bio sam tačan. Ruke moje ispružih ka visini, i zbog nepoznavanja tugovah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Dušu moju usmjerih na nju i očišćenjem nađoh je. Srce zadobih sa njom od početka; zato neću biti ostavljen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I utroba moja zatrepta potragom za njom, zato zadobih dobar posjed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Dade mi Gospod jezik, nagradu moju, i njime ću Ga hvaliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Približite mi se, neuki, i nastanite se u domu nauke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zašto da ste lišeni toga i duše vaše da budu veoma žedne?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Otvorih usta moja i govorih: Stičite je sebi bez srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Vrat vaš podmetnite pod jaram, i neka primi duša vaša nauku. Blizu je da se ona nađe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Vidite očima vašim da se malo potrudih, i nađoh sebi veliko spokojstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Učestvujte u nauci, mnogo više od srebra, i mnogo zlata steći ćete njome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Zaradovaće se duša vaša milošću Njegovom, i nećete se postidjeti hvalom Njegovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Djelajte djelo vaše prije vremena, i daće (vam) platu vašu u svoje vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga