1 Ne čini zlo, i neće te zlo snaći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Udalji se od nepravde, i ukloniće se od tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Sine, ne sij u brazde nepravde, i nećeš ih požnjeti sedmostruko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ne traži od Gospoda vlasti, ni od srca stolicu slave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ne pravdaj se pred Gospodom i pred carem ne mudruj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ne traži da budeš sudija kad ne možeš iskorijeniti nepravdu, da se ne bi uplašio od lica silnika i stavio prepreku pravosti svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ne griješi pred mnoštvom gradskim, i ne ponižavaj se pred narodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ne vezuj se dvaput za grijeh, jer ni u jednom nećeš biti nevin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ne govori: Na mnoštvo darova mojih pogledaće, i kad budem prinosio Bogu Višnjemu, primiće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ne budi malodušan u molitvi svojoj; i milostinju činiti, ne previđaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ne ismijavaj čovjeka kad je u gorčini duše svoje, ima (Onaj) ko ponižava i uzvisuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ne izmišljaj laži na brata svojega, niti prijatelju čini što slično.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nemoj govoriti bilo kakvu laž, jer bavljenje njome nije dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ne govori nametljivo na sabranju starijih i ne ponavljaj riječ u molitvi svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ne mrzi tegobni rad, i zemljoradnju od Višnjega stvorenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ne pridružuj sebe sabranju grješnika; sjeti se da gnjev Božji neće odocniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Smiri duboko dušu svoju pošto je osveta nečastivog - oganj i crv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ne mijenjaj prijatelja zbog koristi, ni brata rođenog za zlato ofirsko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ne ostavljaj žene mudre i dobre, jer milota njena bolja je od zlata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ne ozlobljuj slugu istinski trudoljubivog, ni najamnika predanog ti dušom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Slugu razumnog neka ljubi duša tvoja i ne liši ga slobode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Imaš li stoku? Staraj se o njoj, i ako ti je korisna, neka ostane kod tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Imaš li djecu? Uči ih i savijaj od mladosti vrat njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Imaš li kćeri? Brini o tijelu njihovom i ne pokazuj im veselim lice svoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Udaj kćer, i učinićeš veliko djelo, i mužu razumnom podari je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Je li ti žena po duši? Ne odgoni je, a onoj koja te mrzi, ne povjeravaj sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Svim srcem svojim proslavljaj oca svoga, i bolove matere ne zaboravi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Sjeti se da si se od njih rodio, i šta ćeš im uzvratiti, kao oni tebi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Svom dušom svojom poštuj Gospoda, i sveštenike Njegove uvažavaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Svom snagom zavoli Stvoritelja svoga, i služitelje Njegove ne ostavljaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Boj se Gospoda i proslavi sveštenika i daj mu dio njegov, kao što ti je zapovijeđeno: prvinu, i za sagrešenje, i davanje plećaka i žrtvu osvećenja, i prvinu svetih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I siromahu ispruži ruku svoju da bi bio savršen blagoslov tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Milost davanja da bude na svakom živom, i mrtvome ne uskrati milost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ne odstranjuj se od onih koji plaču i sa tugujućima tuguj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ne budi lijen da posjećuješ bolesna čovjeka, jer od takvih ćeš biti voljen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 U svim riječima svojim sjećaj se svoje končine i navijek nećeš sagriješiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga