1 Ona blagoslovi djela njihova rukom proroka svetog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Prođoše pustinju nenastanjenu i na nepristupačnim mjestima razapeše šatore;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 odupriješe se protivnicima i odbraniše od neprijatelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ožednješe i prizvaše Te i dade im se voda iz kamena cijelca i utoljenje žeđi iz stijene tvrde.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer ono čime biše kažnjeni neprijatelji njihovi
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 preko toga njima oskudnima bi učinjeno dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Namjesto izvora vječne rijeke zamućene nečistom krvlju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 na izobličenje djetoubistvene naredbe, Ti im dade iznenada obilje vode
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 pokazavši im tadašnjom žeđu koliko si kaznio njihove protivnike.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer kada se nađoše u iskušenju, premda milostivo karani, razumješe kako su se u gnjevu suđeni bezbožnici mučili,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 jer si njih (Izrailjce) kao otac isprobao radi poduke, a one (Egipćane) osudio kao strog car i kaznio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Podjednako su stradali i odsutni i prisutni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A dvostruka ih je žalost snašla i uzdisanje zbog sjećanja na prošlost;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 jer kad čuše da je ono što je za njih bila kazna za one (Izrailjce) to bi dobročinstvo, osjetiše Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Onome opet (Mojsiju) koga su nekad izložili poruzi i odrekli ga se, poslije svega što se dogodilo - zadiviše se, ožednjeli drukčije od pravednika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Umjesto, pak, nerazumnih pomisli nepravde njihove, u kojima zabludjevši, obožavahu beslovesne gmizavce i bijedne zvjeri, Ti im posla mnoštvo beslovesnih životinja za kaznu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 kako bi znali da ono čime čovek griješi, time biva kažnjen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer nije bilo teško da svemoćna Tvoja ruka koja je stvorila svijet iz bezoblične tvari pošalje na njih mnoštvo medvjeda i ljutih lava
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 ili novostvorenih nepoznatih zvijeri punih gnjeva, iz kojih ognjeni plamen liže ili se šire smrdljiva isparenja ili im iz očiju strašna vatra sijeva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 one bi mogle ne samo štetnim dejstvom da ih smožde, nego i svojim strašnim izgledom da ih unište.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 No i bez toga, jednim dahom su mogli pasti gonjeni pravdom i razvijani Duhom sile Tvoje; ali Ti si sve uredio po mjeri, broju i ravnoteži.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer svemoć Tvoja je uvijek s Tobom, i snazi mišice Tvoje ko će se suprotstaviti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer je cijeli svijet pred Tobom kao zrnce pijeska na terazijama i kao kap jutarnje rose na zemlju pale.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ti pak sve miluješ, jer Ti se sve može, i previđaš grijehe ljudske radi pokajanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Zato što sva bića ljubiš i ništa nećeš prezreti od onoga što si sazdao pošto ih iz mržnje ni stvarao nijesi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A kako bi nešto i opstalo, da to Ti nijesi htio, ili ono što Ti nijesi prizvao (u biće) kako bi se održalo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Zato sve i sva poštedi, jer je Tvoje, Vladiko dušeljupče!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga