1 Radi toga od sebi sličnih primjerno biše kažnjeni i od mnoštva zvjerinja namučeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A umjesto tog mučenja obasuo si dobročinstvom narod svoj za zadovoljenje želje pripremio si hranu čudnog ukusa - prepelice,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 kako bi oni, takođe željni hrane, zbog odvratnosti prema onome što im je poslano, okrenuli se i od nužnog zadovoljenja, a ovi, za malo postavši oskudni, dobili da jedu čudesnu hranu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer je trebalo da na one nasilnike obavezno naiđe bijeda, a ovima samo da se pokaže kako su se mučili neprijatelji njihovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer kad je one snašla žestoka jarost zvjerinja, i kad se istrebljivahu ujedima svirepih zmija, nije se do kraja zadržao gnjev Tvoj:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 za pouku biše malo smućeni, imajući znamenje spasenja radi sjećanja na zapovijesti Zakona Tvoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 jer koji se obrnuo, nije se iscjeljivao onim što je vidio, no Tobom Spasiteljem svih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A time si uvjerio neprijatelje naše da si Ti onaj koji izbavlja od svakog zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer dok one skakavci i muve pobiše ujedima i ne nađe se lijeka duši njihovoj, pošto su bili zaslužili da ih takvi muče,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 dotle sinovima Tvojim ni zubi otrovnih zmija ništa ne mogoše; jer milost Tvoja naiđe i iscijeli ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Bijahu utvrđeni u sjećanju na riječi Tvoje i brzo se iscjeljivahu, da ne bi upavši u dubinu zaborava lišili se Tvojega dobročinstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer ih nije liječilo ni bilje ni melem, nego riječ Tvoja, Gospode, koja sve iscjeljuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer Ti imaš vlast života i smrti, i nizvodiš do vrata pakla i uzvodiš;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 a čovjek ubija zlobom njegovom, izašli duh neće vratiti, niti izbaviti dušu oduzetu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Od Tvoje ruke nemoguće je pobjeći;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 jer koji odbijaju da Tebe poznaju, bezbožnici, snagom mišice Tvoje bijeni biše, čudnim kišama i gradom, i burama gonjeni neizbježnim, i ognjem spaljivani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A što je još čudnije: u vodi koja sve gasi još više dejstvovaše oganj, jer je svijet pobornik pravednicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nekad se plamen ukroćivao da ne sažeže životinje poslane na bezbožnike, da bi oni gledajući znali da su od Božijeg suda gonjeni;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 nekad opet i posred vode, preko moći ognja goreše, da uništi bezakoni porod zemljin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Namjesto toga anđelskom hranom hranio si narod svoj i prigotovljeni hljeb poslao si im s nebesa bez napora, koji je svaku slast u sebi imao i ugađao svačijem ukusu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer lice Tvoje otkrivalo je sladost Tvoju djeci, po želji onoga kome je prinošen mijenjao se u ono u šta je ko htio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Snijeg i led odolijevahu ognju i ne rastapahu se, kako bi poznali da plodove neprijateljske istrebljivaše plamen ognjeni, u gradu i kišama blistajući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A ovo opet da bi se hranili pravednici, sakrio je i sopstvenu silu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer tvar koja Tebi Tvorcu služi, ispruža se na kaznu protiv nepravednika i okreće na dobročinstvo onima koji se u Tebe nadaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Radi toga i onda kada se u sve mijenjala, svehraniteljki blagodati je služila, po volji potrebitih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 da se nauče sinovi Tvoji, koje si zavolio, Gospode, da čovjeka hrani ne rađanje plodova, no riječ Tvoja one koji u Tebe vjeruju čuva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer ono što oganj ne sažiže prosto obasjano malim sunčevim zrakom se topi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 da bi bilo znano kako treba pohitati prije sunca na blagodarenje Tebi, i pri izlasku svjetlosti sa Tobom se sresti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 a neblagodarnoga nadanje kao zimsko inje će se istopiti i prosuti se kao voda nepotrebna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga